14 nov 2019 klocka 10.00 - 15.00

Hur finansierar vi klimatanpassning i Sverige?

Ett stormande hav i ett varmt gult sken. 

Regional kustsamverkan bjuder in till inspirationsdag med erfarenheter från Danmark och Skottland. Dagen riktar sig till politiker och tjänstemän från kustkommunerna i Skåne och Halland.

Länsstyrelserna i Skåne och Halland har tillsammans med SGI och SGU tagit initiativet till att starta upp Regional kustsamverkan då båda länens kommuner och enskilda redan idag har problem med att hantera stigande havsnivå, översvämning och erosion. Regional samverkan är angelägen då Skåne och Halland är de två län i Sverige som sannolikt är mest påverkade av kombinationseffekter av stigande hav, översvämning och erosion.

Torsdagen den 14 november möts politiker och tjänstemän för att diskutera de finansieringsmodeller som kan vara aktuella i Sverige för att klara av klimatanpassningen i Skåne och Hallands län.

Program för dagen

 • Vi får höra inspirationsföreläsningar från SBAB, Aarhus School of Architecture samt från University of Glasgow.
 • COWI redovisar sin rapport om olika finansieringsmodeller från Danmark, Tyskland, England och Holland.
 • Under eftermiddagens workshop diskuterar vi:
  - Statlig, kommunal och privat finansiering - eller en kombination av dessa.
  - Ansvarsfördelning och ägandeformer.
  - Finansiering av reträtt som åtgärd.
  - Liknande finansieringsmodeller för andra behov.

Arrangör: Nätverket Regional kustsamverkan: Länsstyrelsen Skåne och Halland, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning.

VAR: Länsstyrelsen i Hallands län, Lokal Nissan, Slottsgatan 2, Halmstad

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri. Det ingår fika och lunch.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 okt 2019

Kontakt