15 jan apr klocka 09.00 - 16.00

Utreda, bedöma och förstå - från teori till praktik i socialtjänstens arbete med vuxna och barn som upplever våld i nära relationer.

Barns som går på brygga. Foto: Camilla Zilo

Välkommen att anmäla dig till en utbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen. Kursen genomförs av Ersta Sköndal Bräcke högskola och ger 7,5 högskolepoäng och sker på kvartsfart.

Kursen ges på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne och behandlar hur socialtjänsten kan utreda, bedöma och förstå problematiken våld i nära relationer och ger tre perspektiv av våld i nära relationer;

- våldsutsatta vuxna

- barn som upplever våld i nära relation

- våldsutövare

Målgrupp
Kursen riktar sig till socialsekreterare som arbetar med såväl vuxna som barn samt kvinnofridssamordnare och andra personer som arbetar med våld i nära relationer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Antalet platser är begränsat till max 50 st. Besked om du fått plats på utbildningen lämnas senast vecka 49. Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig rätten att fördela utbildningsplatserna. Anmälan är bindande och behöver vara förankrad med din chef.


Utbildningen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för kostnad för litteratur. Lunch intas på egen hand och bekostas av deltagarna.


Läs mer om kursinnehåll, förkunskapsnivå etc. i bifogad inbjudan.

Inbjudan och programPDF

VAR: Malmö, återkommer med lokal.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt