10 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Erfarenhetsutbyte §37, §37a och TIA

Tre personer som sitter på en bänk i staden och pratar. Foto: Camilla Zilo

Länsstyrelsen och Lunds kommun i samverkan med företrädare för olika kommuner och idéburna organisationer bjuder in till erfarenhetsutbyte för insatser finansierade med statsbidrag inom §37, §37a och TIA.

Länsstyrelsen finansierar ca 100 pågående projekt i Skåne. Kommuner och idéburna organisationer var för sig, och ibland tillsammans, bedriver utvecklingsarbete och insatser för nyanlända flyktingar och asylsökande.

Övergripande tema för erfarenhetsutbytet är samverkan i dess olika faser, från projektidé till implementering.

Inbjudan och programPDF

Målgrupp:
Berörda projekt, pågående och nyss avslutade inom §37, §37a, TIA och företrädare för kommuner som ej har pågående projekt.

Om intresset blir stort kommer vi att begränsa antalet deltagare från samma organisation/myndighet.

VAR: SAS Radisson, Östergatan 10, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 okt 2019

Kontakt