05- 06 nov 2019 klocka 12.00 - 13.00

Nationellt LOVA-möte

Hav och vatten

Välkoma till årets nationella LOVA-möte!

Dagarnas innehåll kommer att till största del vara behovsanpassat med fokus på de frågor som vi handläggare under det gångna året ställts inför. Det innebär att vi bland annat kommer att röra oss mellan övergripande prioriteringar, detaljer i handläggningen och hur man orienterar sig bland de olika stöden som finns. Vi kommer även att få en uppdatering av läget från Havs- och vattenmyndigheten som kommer att närvara på konferensen.

OBS! Det finns även möjlighet att, på onsdag eftermiddag, medverka på föreläsning av SGU på tema hydrogeologi (Låna en hydrolog). Se seperat inbjudan.


InbjudanPDF

Målgrupp: LOVA-handläggare på länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.


När: Tisdag 5/11 och onsdag 6/11. Startar på tisdagen med lunch kl. 12.00 och avslutar 6/11 med lunch kl. 12.00.

Plats: Hotel Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35 i Malmö. Hotellet ligger på 10 minuters promenadsavstånd från Malmö centralstation.


Önskar du hotelrum 5/11: Om du önskar hotellrum kontakta hotellet på 040 693 46 00 Tryck 1 för bokning och tryck 1 igen för rumsbokning, därefter uppge bokningskod LÄN051119.

För mejlbokning kontakta stjorgen@scandichotels.com och uppge bokningskod LÄN51119.

Kostnaden för rummer står du själv för(kostnad 1,006 kr). OBS! Rummen är endast reserverade fram till 1/10, så kontakta hotellet innan dess.


Resa: Du bokar och betalar din resa själv.


Middag på tisdagskvällen 5/11: För de som vill och kan så samlas vi på en middag på kvällen, som betalas enskilt. (middag 2 rätters kökmästares val a´254 kr). Ange i anmälan om du vill delta på middag samt om du har någon kostpreferens.


Kontaktperson för frågor: jens.ratcovich@lansstyrelsen.se


Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd

VAR: Hotel Scandic S:t Jörgen i Malmö

KOSTNAD: Ingen kostnad för konferensen. Resa, hotell och middag på tisdag kväll bekostas av deltagaren själv

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt