11 okt 2019 klocka 09.30 - 12.00

Minimera plast i det urbana rummet- från smarta soptunnor till dricksvattenkranar

Tänk om plast - skånsk plattform för att minska plasten i naturen

Välkommen till ett möte där vi diskuterar gatukontorens roll för att minska mängden plast som hamnar i naturen, har erfarenhetsutbyte över kommungränserna och diskuterar åtgärdsförslag. Malmö stad deltar och berättar om sitt arbete med fimpzoner och plastpåseförbudet i torghandeln och Helsingborgs stad berättar om hur de ser på lek, plast och tillgänglighet och hur de testar nya material på lekplatser.

Målgrupp: Tjänstemän på kommunernas gatukontor

Tid och plats: 11 oktober kl 09:30-12:00 på Länsstyrelsen i Malmö, Södergatan 5.

Anmälan: I formuläret nedan, senast den 7 oktober.

Träffen anordnas av projektet och nätverket "Tänk om plast". Syftet med "Tänk om plast" har varit att samla in och sprida kunskap om plast i Skåne, främja en dialog och samarbete mellan aktörer samt göra en gemensam sak i det fortsatta arbetet. Projektet har fått stöd av Naturvårdsverket och Region Skånes miljövårdsfond. Läs mer: www.tankomplast.selänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt