05 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Våld i nära relationer - hur påverkas barn?

Flicka som kastar sten

Välkommen på en heldagsföreläsning med fokus på hur barn påverkas av att leva med våld inom familjen.

Syftet med föreläsningen är att synliggöra de konsekvenser våld i nära relationer får för barn, både att själv utsättas direkt eller att leva med att någon familjemedlem utsätts för våld, samt att visa på vikten av att barn själva får komma till tals och berätta om sin situation.

Under dagen kommer vi också att beröra hur vuxna i skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst kan prata med barn om upplevelser och erfarenheter av våld i nära relationer.

Målsättningen är att yrkesverksamma med ökad kunskap ska bli bättre på att upptäcka förekomst av våld och förstå betydelsen av att ingripa.

Vi bjuder på fika och lunch (vegetarisk).

InbjudanPDF

Föreläsare:

Anders Broberg, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi. Anders Broberg arbetade i många år som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg men övergick senare till att bli lärare och forskare, bland annat med inriktning på våld i nära relationer.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Jubileumsaulan, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 5

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt