28 aug 2019 klocka 13.00 - 16.00

Humle som produktionsgröda

Fält med humle

Välkommen till en eftermiddag i fält, ny så väl som etablerad odlare av humle. Låt oss tillsammans öka produktion av svensk humle!

Korngården, Skånes största producent av ekologisk humle, bjuder in oss till sin odling. Vi hoppas få träffa dig som redan har börjat producera humle och dig som går i tankarna att starta en odling. Under eftermiddagen kommer vi gå ett varv i fält och diskutera skillnaden mellan sorter, eventuella angrepp av skadegörare, bevattning och markbearbetning. Vi kommer få möjlighet att se maskiner samt tröskverk som används i produktionen.

Eftermiddagen avslutas med en diskussion om hur skånsk humle kan etablera sig på marknaden och hur vi tillsammans går vidare. Vi lyfter frågeställningarna "Vilka möjligheter finns för en produktion?" samt "Vilka hinder behöver lösas för att utöka produktionen?".

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Tid: Onsdag 28 augusti kl. 13 – ca 16.00

Anmälan:

Anmäl dig senast 23 augusti till malin.nyren@lansstyrelsen.se
Ange för- och efternamn, personnummer samt om du odlar humle idag eller har planer på att börja

Frågor: Malin Nyrén, 010-224 15 52, malin.nyren@lanstyrelsen.se

Tänk kläder efter väder!


VAR: Korngården, Kornheddingev. 7, 245 91 Staffanstorp

KOSTNAD: Fältvandringen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 aug 2019

Kontakt