17- 18 sep 2019 klocka 11.30 - 16.30

Kustmöte 2019

Havsängar vid öresundsbron. Foto: Mikael Jönsson

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till Kustmöte 2019 i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI). Kustmötet äger rum den 17 -18 september 2019.

Under mötet belyser vi frågor kopplade till höjd havsnivå, översvämningsrisker och erosion. I år vill vi särskilt lyfta naturbaserade lösningar, och ta lärdom av erfarenheter internationellt. Talare från Nederländerna, Skottland och Danmark gästar mötet. Vi kommer också få ta del av hur kommuner arbetar praktiskt med kustrelaterade utmaningar med ett särskild fokus på strategisk planering och hur resursen sand kan hanteras. Se vidare i programmet.

Mötet hålls i centrala Malmö och börjar med lunch den 17 september. På kvällen bjuder Länsstyrelsen på mingel med buffé på residenset i Malmö. Kustmötet avslutas på eftermiddagen den 18 september med en exkursion till närbelägna lokaler i Malmö, för att ta del av åtgärder och lösningar med koppling till översvämning och erosion.

Sidoevent

På förmiddagen den 17 september bjuder vi även in till ett sidoevent tillsammans med SMHI med fokus på havsnivåhöjning.

Målgrupp

Kustmötet fungerar som en plattform där olika aktörer i samhället delar med sig av kunskap och diskuterar lösningar för att hantera erosion och översvämning i ett framtida klimat. Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, bland annat i fysisk planering, naturskydd, infrastruktur, beredskap, säkerhet och teknisk förvaltning. Mötet riktar sig också till dem som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med dessa frågor. Kustmötet har ett fokus på södra Sverige och syftar till att bidra till en hållbar utveckling och förvaltning av kustnära områden.

Läs mer i inbjudan och program.länk till annan webbplats

VAR: Sankt Gertruds Konferens, Östergatan 7B, Malmö

KOSTNAD: 1 800 kronor exklusive mervärdesskatt. I avgiften ingår måltider enligt programmet, föreläsningar, studiebesök samt dokumentation. Kostnad för logi betalas separat till hotellet.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Kontakt