03 sep 2019 klocka 09.00 - 15.30

Kurs - Småskalig ekologisk äggproduktion den 3 september

Illustration av en höna

Då intresset för denna kurs, som tidigare hölls den 15 maj 2019, var så stort erbjuder vi nu en repris! Kursen riktar sig till dig som funderar på att starta småskalig äggproduktion och vill lära dig mer om förutsättningar och hur du kan gå tillväga.

9.00 Samling och kaffe

9.15 Presentation av dagen

9.30 Dagsläget ekologisk äggproduktion (Åsa)

9.45 Det här är hönan; skötsel och inhysning, utfodring, uppfödning, sjukdomar och smittskydd (Åsa)

11.30 Vad krävs för att starta; regler och bestämmelser (Åsa)

12.00 Lunch

13.00 Hur kan mina hönor fylla en uppgift i mina odlingar (Malin)

13.30 Marcus och Anna berättar om sin gård och sin produktion

14.00 Rundvandring på gården

14.45 Samling med diskussion och frågor samt kaffe

15.30 Avslut

Medverkar gör:

  • Åsa Odelros, rådgivare ekologisk fjäderfäproduktion
  • Malin Nyrèn, Trädgårdskonsulent Länsstyrelsen Skåne
  • Anna och Marcus Callenbring, Lantbrukare och äggproducenter

Tid: Tisdagen den 3 september kl. 09.00 - ca 15.30

Plats: Stora Juleboda Gård, Degeberga

Frågor och anmälan:

Mia Davidsson, 010-224 15 17 mia.davidsson@lansstyrelsen.se

Kamilla Persson, 010-224 15 75 kamilla.persson@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan!

Akti­viteten är del­finan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne

VAR: Stora Juleboda Gård, Julebodavägen 13, 297 95 Degeberga

KOSTNAD: Själva kursen är gratis men var och en betalar maten till självkostnadspris på plats. Ca 150 kr, swish eller kontant

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 aug 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt