14 maj 2019 klocka 09.00 - 15.00

Dialog om De små beslutens tyranni

Logga Vild & bortskämd och en råbock

Dialogmöte kring foderskapande åtgärder kopplat till djurens hälsa och skador på skogs- och jordbruk. Utgångspunkten för dagen är hur enskilda aktörers beslut kan påverka fodersituationen i ett större område. Genom ökad kunskap, ansvarstagande och gemensamma beslut kan vi få en fodersituation som både gynnar markägare, jägare och klövviltet.

Program

9:00 - 9:30 Välkomna

9:30 - 10:30 De små beslutens tyranni: föreläsning om dagens foder- och viltsituation och konsekvenser för viltets välmående, skador och trädslagens konkurrensförhållande. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp

10:30-10:45 Kaffe

10:45-11:00 Frågestund

11:00- 12:00 Foder i odlingslandskapet: Utmaningar i odlingslandskapet. Hur man skapar viktiga livsmiljöer i odlingslandskapet. Tom Espgård, lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen Skåne

Foder i skogen: Fodersituationen, foderskapande åtgärder i produktionsskogen och hur man kan kvantifiera fodermängden. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp

12:00-12:20 Frågestund

12:20-13:00 Lunch

13:00-15:00 Exkursion i omgivningarna. Vi diskuterar förutsättningarna för foderskapande åtgärder och tittar på spår efter klövvilt i landskapet.

Anmälan

Mejla ditt namn, organisation och kontaktuppgifter senast fredagen den 3 maj till sara.fredstrom@lansstyrelsen.se. Meddela också eventuella allergier eller om du är vegerarian.

Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett samarbetsprojekt som vill öka kunskapen om och intresset för foderskapande åtgärder för klövvilt i skogs- och jordbrukslandskapet. I projektet ingår Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, Naturskyddsföreningen Skåne, LRF, Svenska Jägareförbundet, SLU Alnarp och markägare. Vild & Bortskämd finansieras av landsbygdsprogrammet.

Följ gärna Vild & Bortskämds Facebooklänk till annan webbplats

MÅLGRUPP: Det här dialogmötet vänder sig till personer verksamma inom skog, lantbruk och jakt.

VAR: Skedhult säteri, Eksjö.

KOSTNAD: Dialogmötet är gratis men var och en betalar sin egen lunch till självkostnadspris.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 maj 2019

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddlänk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt