23 maj 2019 klocka 09.00 - 15.00

Fältdag om integrerat växtskydd

Fältkant åkerlandskap

Den 23 maj anordnas en dag i fält med inriktning Integrerat växtskydd på Helgegården i Skepparslöv. Oavsett om du odlar ekologiskt eller kon­ventionellt ska där finnas något för dig.

Under dagen kommer vi bland annat vissa:

  • Förebyggande åtgärder för rotgallnema­toder
  • Mekanisk ogräsbekämpning i sockerbetor och morötter
  • Fältdemonstrationer av olika sprutor
  • Fältdemonstrationer av olika ogräsharvar i t.ex. potatis
  • Åtgärder för att gynna pollinerande insekter samt mycket mer

Vi som önskar er varmt välkomna till denna dag är: HIR Skåne, Lyckeby, Betodlarna, NBR, Länsstyrelsen Skåne och Jordbruksverket.

För mer information kontakta gärna:

Frans Johnson: Frans.Johnson@jordbruksverket.se

Rikard Andersson: rikard.andersson@jordbruksverket.se

John Nörregård: john.norregard@lansstyrelsen.se

VAR: Helgegården i Skepparslöv

KOSTNAD: Kostnadsfritt, mat till självkostnadspris

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 maj 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt