14 maj 2019 klocka 09.30 - 15.00

Workshop om klimatsmarta masstransporter

Hur kan vi öka återanvändningen av massor, skapa cirkulära flöden och effektivisera transporterna? Nyckelaktörerna inom området samlas för att utbyta erfarenheter och hitta lösningarna.

På Skånes vägar kör mängder av tunga lastbilar fyllda med stenmaterial. Jungfrulig ballast går från täkter till byggen och överskottsmassor går från byggen till deponering. Det är en mestadels linjär process, som orsakar onödiga transporter och ett ineffektivt utnyttjande av materialet.

Vad kan vi göra åt det? Vilka är lösningarna? Hur kan vi öka återanvändningen av massor, skapa cirkulära flöden och effektivisera transporterna? Välkommen på en workshop där vi samlar nyckelaktörerna inom området för att utbyta erfarenheter och hitta lösningarna. Vi bjuder på frukost, lunch och fika.

Projektet Klimatsmarta masstransporter är finansierat av Energimyndigheten och leds av Länsstyrelsen i samarbete med Trafikverket, Lunds Universitet, Helsingborgs stad och NSR. Målet är en effektivare energianvändning och minskade koldioxidutsläpp i Skåne genom ett minskat transportbehov till följd av bättre samordning av masstransporterna i länet. Resultaten av workshopen blir inspel till projektets fortsatta arbete.

09.00 REGISTRERING OCH FRUKOST

09.30-12.00 FÖRMIDDAG - FÖRELÄSNINGAR

Välkomna och kort introduktion till dagens ämne

Anna Bengtsson & Joel Eriksson, projektledare, Länsstyrelsen Skåne

Framtida ballasttillgång och logistikutmaningar i Skåne

Anders Bertholdsson, Miljöskyddshandläggare, Länsstyrelsen i Skåne

Vad är på gång i Skåne? Större infrastrukturprojekt och deras klimatkalkyl

Mikael Lundquist, miljöansvarig inom projektet Lund-Arlöv fyra spår, Trafikverket

Cirkulära masstransporter – erfarenheter från Stockholmsområdet

Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop

Planering för en minskad massanvändning vid byggandet av den hållbara staden

Torbjörn Håkansson, Markmiljöspecialist, Fastighets- och gatukontoret, Malmö Stad

Ett helhetsgrepp för cirkulär masshantering i Helsingborg

Ludvig Landen, miljöchef, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

Klimatsmarta produkter baserade på återvunnen råvara

Leif Nilsson, verksamhetsutvecklare, Swerock

12.00-12.45 LUNCH

12.45-15.00 EFTERMIDDAG – WORKSHOP

  • Hur kan vi öka återanvändningen av massor, skapa cirkulära flöden och effektivisera transporterna? Under ledning av Ecoloop diskuterar vi åtgärder och lösningar.

Frågor? anna.bengtsson@lansstyrelsen.se eller 010-224 12 82

VAR: Sankt Gertrud, Östergatan 7B i Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt (no-show-avgift 500 kr)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 maj 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt