11 apr 2019 klocka 09.00 - 12.00

Hur kan Skånes kommuner arbeta för hållbar konsumtion? Seminarium under hållbarhetsveckan

Bild på morötter med text över "hur kan Skånes kommuner arbeta för hållbar konsumtion?"

I samband med Hållbarhetsveckan 2019 i Lund bjuder Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, in till en förmiddag om hur kommuner kan arbeta för mer hållbar konsumtion.

Skåne är attraktivt för människor och företag. Varje år växer Skåne med 20 000 personer och år 2030 kommer vi att vara över 1,5 miljoner skåningar. Vi har haft en god ekonomisk utveckling som bidragit till ett ökat välstånd, samtidigt som vi ser att denna utveckling påverkar förutsättningarna att nå våra miljö- och klimatmål. Vi är beroende av naturresurser och ekosystemtjänster för en fortsatt ekonomisk och social utveckling, men överkonsumtion leder till negativ påverkan och ökade samhällskostnader. Genom en omställning till en mer hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster kan vi minska påverkan på miljön och människors hälsa, samtidigt som vi stimulerar en hållbar ekonomisk utveckling. Här är kommunerna viktiga aktörer med en bred verksamhet och flera verktyg att använda för att agera som föregångare och förebild i denna omställning

Under seminariet kommer vi, förutom att redovisa miljöläget i Skåne, presentera vad som sker ute i kommunerna, lyfta goda exempel och vad vi behöver göra framöver för att minska våra miljö- och klimatavtryck.

Frågor?
Kontakta Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne, tommy.persson@lansstyrelsen.se, 010-224 15 84,
eller Tove Zellman, Region Skåne, tove.zellman@skane.se, 044-309 32 71.

Se mer detaljerad inbjudan och program härPDF

VAR: Magle Konserthus, Magle Stora kyrkogata 4, Lund

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 apr 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt