18 mar 2019 klocka 13.00 - 16.00

Skånsk strategi för att bevara värdefulla skogar

Gudrun Berlin

Välkommen till ett dialogmöte om den reviderade strategin för formellt skydd av skog i Skåne

Den nuvarande strategin för formellt skydd av skog i Skåne är från 2006. Den nationella strategin för formellt skydd av skog reviderades 2017. Nu är det dags att revidera strategin i Skåne.

Grunden för ett bra resultat i arbetet med att bevara värdefulla skogar är god dialog och samverkan mellan markägare och myndigheter. Därför bjuder Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen in till ett möte där vi får möjlighet att tillsammans diskutera förslag till reviderad strategi.

Vi kommer att presentera:

  • Prioriterade skogstyper vid skydd av skog i Skåne
  • Kunskapsunderlag anför avgränsningar för värdetrakter
  • Förslag till reviderade värdetrakter för ädellövsskog

Den reviderade strategin för Skåne län ska beslutas i början av april 2019.


Förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i SkånePDF

ProgramPDF

Värdetrakter ädellövskogZIP


Frågor och mer information:

David Göransson david.goransson@skogsstyrelsen.se

Gudrun Berlin gudrun.berlin@lansstyrelsen.se

InbjudanPDF

Anmälan

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd


VAR: Länsstyrelsen Kristianstad, Östra Boulevarden 62A

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 mar 2019

Kontakt