07 mar 2019 klocka 12.00 - 16.30

KRAFT OCH KUNSKAP

Logga Ett jämställt Skåne

Ett hållbart jämställdhetsarbete kräver både kunskap och praktik. Vi har därför äran att bjuda in till konferensen Kraft och Kunskap i samband med att strategin ”Ett jämställt Skåne” fyller två år.

Utifrån vart och ett av de sex nationella jämställdhetspolitiska målen kommer konferensen behandla både aktuell forskning och hur olika myndigheter, företag, kommuner eller ideella organisationer har valt att arbeta med frågan. På konferensen kommer bland annat den internationellt kände Professorn och maskulinitetsforskaren Jeff Hearn att prata – se programmet nedan.

På konferensen kommer det också finnas bokbord från anslutna till Ett jämställt Skåne samt möjlighet till möten och mingel.

Inbjudan och programPDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Konferensen görs i samarbete med det ESF-finansierade projektet Bred kompetens i Skåne.

Europeiska socialfonden

VAR: Panora, Friisgatan 19 D i Malmö

KOSTNAD: Kostandsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 feb 2019

Anmäl dig

Kontakt