15 nov 2018 klocka 09.00 - 15.00

Dialogmöte - De små beslutens tyranni

Rådjur.

Foto: Mostphotos

Den 15 november är du välkommen till ett dialogmöte kring foderskapande åtgärder kopplat till djurens hälsa och skador på skogs- och jordbruk.

Utgångspunkten för dagen är hur enskilda markägares och jägares beslut kan påverka fodersituationen i ett större område. Men genom ökad kunskap, ansvarstagande och gemensamma beslut kan vi få en fodersituation som både gynnar markägare, jägare och klövviltet.

Program

9:00-9:20 Välkomna, filmvisning

9:20-10:20 De små beslutens tyranni: föreläsning om dagens foder- och viltsituation och konsekvenser för viltets välmående, skador och trädslagens konkurrensförhållande. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp

10:20-10:40 Kaffe

10:40-10:55 Frågestund

10:55-11:55 Foder i odlingslandskapet: Utmaningar i odlingslandskapet. Hur man skapar viktiga livsmiljöer i odlingslandskapet. Tom Espgård, lantbrukskonsulent, Länsstyrelsen Skåne Foder i skogen: Fodersituationen, foderskapande åtgärder i produktionsskogen och hur man kan kvantifiera fodermängden. Annika Felton, forskare på SLU Alnarp

11:55-12:10 Frågestund 12:10-13:00 Lunch

13:00-13:10 Introduktion till Workshop

13:10-13:50 Gruppsamtal

13:50-14:00 Fika

14:00-14:45 Presentationer av gruppsamtal med diskussion

14:45-15.00 Avslutning

Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett samarbetsprojekt som vill öka kunskapen om och intresset för foderskapande åtgärderför klövvilt i skogs- och jordbrukslandskapet. I projektet ingår Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan Halmstad, Jordägareförbundet Skåne- Blekinge, Naturskyddsföreningen Skåne, Svenska Jägareförbundet, SLU Alnarp och markägare. Vild & Bortskämd finansieras av landsbygdsprogrammet.

Följ gärna Vild & Bortskämds Facebooklänk till annan webbplats

MÅLGRUPP: Det här dialogmötet vänder sig till professionella viltförvaltare, rådgivare och tjänstemän inom skogs- och landsbygdssektorn.

ANMÄLAN: Mejla ditt namn, organisation och kontaktuppgifter senast den 8 november till: sara.fredstrom@lansstyrelsen.se. Meddela också eventuella allergier.

VAR: Uddetorps naturbruksskola, Skara

KOSTNAD: Dialogmötet är gratis men var och en betalar sin egen lunch och fika till självkostnadspris130 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 nov 2018

Kontakt