25 okt 2018 klocka 08.00 - 17.00

Smarta bilar och smarta nät: studieresa

Elbilsladdning. Foto: Roland Magnusson/Most Photos

Välkommen på en studieresa med projekten E-West och Elbilslandet Syd! Vi åker till Frederiksberg i Köpenhamn för att titta på kommunens spännande lösning av laddinfrastruktur – där elbilarna fungerar som energikällor och kan bidra till att balansera elnätet.

Dagen erbjuder:

  • Presentation av systemet V2G: Smarta bilar - smarta nät: Vi besöker Frederiksbergs Forsyning, som i samarbete med Nuvve, Enel och Nissan skapat en lösning för Vehicle-to-grid laddning för verksamhetens elfordon.
  • Möjlighet att ta del av goda exempel från andra kommuners arbete och erfarenheter.
  • Inspiration och rådgivning om hur det går att tänka kring valet av fossilfria fordon. Stockholms Stad berättar om arbetet med deras fordonsflotta, och Miljöfordon Syd ger inblick i hur det ser ut bland svenska kommuner: Vad köper Sveriges kommuner för elfordon idag? Hur bra är Sveriges kommuner på elfordon? Är det kostnadseffektivt att ställa om till elfordon? 

Program

8.00 Samling och gemensam avresa från Malmö C.

9.30 – 11.30 Demonstration och presentation av systemet V2G. Smarta bilar – smarta nät: Vi besöker Frederiksbergs Forsyning, som i samarbete med Nuvve, Enel och Nissan skapat en lösning för vehicle-to-grid laddning för verksamhetens elfordon.

11.30 –12.00 Gemensam promenad till Det Kgl. Danske Haveselskab för lunch och seminarium

12.00 – 13.00 Lunch serveras

13.00 – 16.00 Eftermiddagspass: Elfordon och laddinfrastruktur – hur arbetar svenska kommuner?

15.20 – 16.00 Workshop och summering av dagen

16.00 – 17.00 Gemensam resa tillbaka till Malmö C. 

Information och anmälan

Konferensen/studieresan riktar sig till kommunala tjänstepersoner som på ett eller annat vis har inflytande över frågor kring laddinfrastruktur i kommunen. Det kan vara trafikplanerare, miljöstrateger, inköpare m.fl.

Studieresan anordnas i samarbete mellan projekten E-West och Elbilslandet Syd. Elbilslandet Syd har fått stöd via den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Anmälan är bindande.

Deltagarpris: 600 kronor exkl. moms. Resekostnader till och från Köpenhamn står deltagare själva för.

Anmälan

VAR: Köpenhamn

KOSTNAD: 600 exkl moms

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 okt 2018

Kontakt