16 nov 2018 klocka 09.00 - 12.00

Det går inte ihop! Stress, jämställdhet och struktur

 

Ett jämställt Skåne

Välkomna på en nätverksträff med Ett jämställt Skåne!

Vi kommer ägna årets sista nätverksträff åt frågan om stress och jämställdhet.

Av de som är sjukskrivna i Skåne mer än tre månader är nästan 70 % kvinnor.
Kvinnodominerade arbetsplatser har fler riskfaktorer för stressrelaterad sjukdom och kvinnor är överrepresenterade när det gäller stressrelaterad sjukfrånvaro. En sjukfrånvaro som är dyr för individen och för samhället. De offentliga utgifterna för stressrelaterad sjukfrånvaro ligger på mellan åtta och nio miljarder kronor per år. De statliga utredarna för ”Ett hållbart arbetsliv” menar att arbetsgivarnas kunskaper måste öka och förebyggande arbete implementeras på arbetsplatserna.

Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR kommer och pratar om stress, struktur och jämställdhet.

Träffen kommer också innehålla erfarenhetsutbyte där anslutna till strategin berättar om hur de arbetar kring frågan.

Fika serveras under förmiddagen.

Alla är välkomna, men personer från organisationer som är anslutna till strategin Ett jämställt Skånelänk till annan webbplats har företräde.

InbjudanPDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Anmälan

VAR: Länsstyrelsen Skåne, ingång från Skomakaregatan 5, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 nov 2018

Kontakt