09 nov 2018 klocka 09.00 - 16.00

Människohandel med barn och unga - kunskapsseminarium

Ung man i gränd

Länsstyrelsen Skåne hälsar dig välkommen till ett kunskapsseminarium om människohandel med barn och unga.

Seminariet knyter an till rapporten De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor (Rapport 2018:3, Länsstyrelsen Stockholm) och fokuserar på hur vi identifierar barn utsatta för exploatering/människohandel och hur vi på bästa sätt organiserar vår samverkan. Seminariet erbjuds inom ramen för Länsstyrelsernas uppdrag att ta fram regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn som försvinner.

Målgrupp

Personer som i sin yrkesroll kan träffa på målgruppen, t.ex. representanter från polisen, Migrationsverket, socialtjänst, skola, elevhälsa, fritidsverksamhet, fältverksamhet, boenden, ungdomsmottagningar och BUP, men även förtroendevalda i socialnämnder t.ex., och representanter från civilsamhället, gode män etc.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 22 oktober 2018 nedan. Vi bjuder på lunch samt fika förmiddag och eftermiddag. Om träffen blir fullbokad förbehåller vi oss rätten att begränsa antal deltagare från samma kommun/organisation.

Program och inbjudanPDF

Här hittar du information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter.


VAR: Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7b, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 okt 2018

Kontakt