16 okt 2018 klocka 13.00 - 15.45

Hanöbukten - 7 år efter larmen - Vad vet vi idag?

Sandstrand söder om Åhus

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett möte för att presentera Havs- och vattenmyndigehtens regeringsuppdrag angående situationen i Hanöbukten.

Under de senaste sju åren har det arbetats med problematiken i Hanöbukten på många olika håll. Minskat kustnära fiske, skador på fisk, observationer av brunt illaluktande vatten samt negativa effekter på turism och rekreation har engagerat många, både myndigheter, kommuner och enskilda.

På detta möte presenterar Havs- och vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet resultaten från de regeringsuppdrag som slutredovisats i år.
Syftet med mötet är att informera om resultaten, sammanfatta kunskapsläget samt diskutera slutsatserna och hur vi kan gå vidare.

Anmälan

VAR: Sessionssalen, Kristianstad (Länsstyrelsen Skåne) - Östra boulevarden 62 A

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 okt 2018

Kontakt