27 sep 2018 klocka 08.30 - 15.30

Temadag - föräldraskapsstöd i Sverige för utrikesfödda föräldar

Välkommen på en temadag om föräldraskapsstöd i Sverige med fokus på utrikesfödda föräldrar. Medverkande aktörer är bland annat IMOF, Länsstyrelsen Skåne samt lokala aktörer

Flera olika exempel på insatser och verksamheter kommer att presenteras under dagen för att visa på den bredd som finns hos olika aktörer vad gäller föräldraskapsstöd till utrikesfödda föräldrar. Vi kommer även att tipsa om material som producerats för att komplettera och underlätta stöd till målgruppen.

Målgrupp för temadagen: Samordnare, beslutsfattare och yrkesverksamma i frågor som rör föräldrastöd, folkhälsa, integration, skola, samt ideella organisationer och övriga berörda som i sin profession möter nyanlända och asylsökande föräldrar.

 

VAR: Clarion Hotel och kongress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 sep 2018

Kontakt