12 okt 2018 klocka 09.00 - 15.30

Nätverksträff för jämställdhetsfrågor i kommuner

Ett jämställt Skåne

Välkomna på en nätverksträff med fokus modellkommuner.

Nätverket riktar sig till den eller de personer som är utsedda att arbeta med kommunens jämställdhetsarbete. Vi ser gärna minst en deltagare från varje kommun (gärna två) även om er kommun inte har utsett någon ansvarig än.

Denna gång kommer SKL att berätta om sitt arbete med modellkommuner samt förslag till utvecklingsarbete utifrån nya modellkommuner och regioner utifrån SKLs överenskommelse med regeringen 2018-2020. Därför kommer denna inbjudan även gå ut till fler nyckelpersoner i kommunen.

Vi kommer också att utbyta erfarenheter om vad som är på gång i kommunerna som rör jämställdhet.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen. Ett av de prioriterade områdena är att ordna träffar för erfarenhetsutbyte och dialog, med och mellan kommunerna i Skåne.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, Malmö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 okt 2018

Kontakt