02 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

PLAN 33 - stat och kommun i dialog

Test

PLAN 33 är Länsstyrelsen Skånes nya mingel- och mötesplats för planfrågor och är en av våra plattformar för vår gemensamma och ständigt pågående stat-kommundialog. Plan 33 ersätter det evenemang som tidigare gick under namnet Stadsarkitektdagen.

PLAN33 vänder sig till dig som är kommunal tjänsteperson som arbetar med översiktsplanering och detaljplanering enligt plan-och bygglagen.

PLAN33 är en enkel förkortning - Plan (fysisk planering, detaljplan och översiktsplan) och namnet refererar även till Skånes 33 kommuner.

Riksintressen är dagens tema. Länsstyrelsen kommer även att informera om läget i länet, pågående projekt och aktuella frågor, samt intressanta rättsfall.

Höganäs kommun är värdkommun och vår mötesplats är Tivolihuset.

Vi ses!

PROGRAM FÖR DAGEN

09.00     Officiellt öppnande av PLAN 33-dagen
                Länsöverdirektör Ola Melin, Länsstyrelsen Skåne

09.15     Höganäs kommun hälsar välkommen

09.40     Läget i länet
              
Kajsa Palo, Enhetschef Enheten för samhällsplanering, Länsstyrelsen Skåne

10.25     Mingelfika

10.55     Riksintresse för totalförsvaret i fysisk planering
              
Anders Ferdinandsson, Samhällsplanerare vid Försvarsmakten, Stockholm

11.40     Lunch

13.00     Rättsfall från MÖD
               Carl-Gustaf Hagander, Tekniskt råd vid Mark- och Miljööverdomstolen

13.45     Bensträck

14.00     Riksintressen för kulturmiljövården i fysisk planering
                Britta Roos, Länsantikvarie, Enheten för kulturmiljö, Länsstyrelsen Skåne

14.45     Kulturmiljöplan snabbt genom app! 
               
Sverker Tingdal och Michael Persson från Höganäs kommun

15.05    Summering av dagen
              Moderatorn (Kajsa Palo) summerar dagen + nästa värdkommun Plan33

15.30-16.00 Finalfika
              Möjlighet för nätverkande och frågor

Fler frågor om PLAN 33? 
Caroline Fredskilde 010- 22 41 744 alternativt caroline.fredskilde@lansstyrelsen.se

Anmälan

VAR: Tivolihuset, Östra Parkgatan 2 i Höganäs

KOSTNAD: 500 kr (exkl. moms)

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt