19 sep 2018 klocka 08.00 - 17.00

Klimat- och energifrågor i fysisk planering - Studieresa med buss i Skåne

I september arrangeras en studietur inom ramen för projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020”. Studieresan är för dig som är intresserad av klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen, till exempel i din roll som kommunal planerare eller miljöstrateg, konsult eller forskare.

På studieturen bättrar vi på vår kunskap och får förhoppningsvis inspiration till att ge klimat- och energifrågor större genomslag i den fysiska planeringen. Resan sker med buss och utgår från Malmö.

Studieresan arrangeras inom ramen för Länsstyrelsen Skånes projekt ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020”.

Länsstyrelsen Skåne sätter just nu extra fokus på klimat- och energifrågorna kopplat till fysisk planering. Länsstyrelsen vill genom dialog och kunskapsdelning öka engagemanget och inspirera ytterligare kring berörda frågor och på så sätt bidra till att uppnå de globala och nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2045.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne inom ramen för samverkansorganet Klimatsamverkan Skåne.

Mer information om studieresan, besöksmålen m.m. kommer under sommaren.

För frågor eller mer information om projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” kontakta: kristina.westlin@lansstyrelsen.se

Anmälan

VAR: Skåne – Vi utgår ifrån Malmö och besöker Lomma, Helsingborg och Lund för att uppleva konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan och prata med kommunen om hur de har arbetat med dessa frågor i den fysiska planeringen.

KOSTNAD: Studieresan är gratis och vi bjuder på lunch och fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 aug 2018

Kontakt