18 jun 2018 klocka 10.00 - 12.00

Informationsträff om den utvidgade gymnasielagen

Den 7 juni tog riksdagen beslut om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. 

Utlänningar som kommit till Sverige som barn senast den 24 november 2015, som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning och som väntat länge på ett beslut, har nu möjlighet att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om vissa andra krav är uppfyllda. De nya reglerna är tillfälliga och en ansökan får bara göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle.

Enligt beslutet ska studier på yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen och liknande utbildningar inom introduktionsprogram på gymnasieskolan ska kunna ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2018.

Länsstyrelsen tillsammans med Migrationsverket bjuder in till en informationsträff kring den nya lagstiftningen. Det kommer att finnas möjlighet att medverka fysiskt i Länsstyrelsens lokaler i Malmö alternativt via Skype/telefon. Ange i anmälan nedan om du vill medverka fysiskt eller via Skype/telefon.

Målgrupp: Ansvariga för mottagandet av ensamkommande barn inom kommunledning, socialförvaltning, överförmyndare, gymnasieskola etc.

 

Anmälan

VAR: Länsstyrelsen Skåne, Skomakaregatan 3, Malmö (Obs! Ej huvudingången)

KOSTNAD: Informationsträffen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 jun 2018

Kontakt