11- 23 sep okt klocka 09.00 - 15.30

Utbildning i FREDA
Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer

Ryggen av en kvinna som går på en brygga. Foto: Camilla Zilo

Välkommen till en utbildning i FREDA, Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Under utbildningen, som omfattar två dagar, 11 september och den 23 oktober, kommer vi att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA: FREDA-kortfrågor, FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Föreläsningar varvas med grupparbeten och exempel under hela utbildningen. Läs mer om FREDA.länk till annan webbplats

Länsstyrelsen Skåne arrangerar utbildningen i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som är våldsutsatta, till exempel utredare inom socialtjänsten. Det är viktigt att du har grundläggande förkunskaper om våld i nära relationer för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig rätten att fördela platserna. Besked om du fått plats på utbildningen lämnas under vecka 34.

Det är gratis att delta och Länsstyrelsen bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch bekostas på egen hand av deltagarna.

Tillgänglighet: Markplan. Tillgänglighetsanpassad toalett finns.

Frågor eller funderingar?
Välkommen att höra av dig till Hanna Hansson på hanna.hansson@lansstyrelsen.se eller 010-224 12 89

Inbjudan och programPDF

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B i Malmö

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 aug 2018

Kontakt