22 aug 2018 klocka 08.30 - 16.00

”Rätt att veta!” – En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet

Tillsammans med Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Region Skåne bjuder Länsstyrelsen Skåne in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten youmo.se.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämstlldhet, relationer och vilka rättigheter och skyldigheter de har i Sverige.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne vill därför bjuda in till en dag med kunskapshöjande föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända om dessa viktiga frågor med utgångpunkt från sajten Youmo.se.  

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Till inbjudanPDF

Anmälningstiden har gått ut men det finns ett fåtal platser kvar.
Kontakta Linda Jönsson om du är intresserad av att delta.

VAR: Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus Malmö, Jan Walderströms gata 5 Malmö

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 maj 2018

Kontakt