Incitament för energieffektivisering

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Projektet Incitament för energieffektivisering stödjer små och medelstora företag, som omfattas av miljötillsyn, att komma igång med energiarbetet.

​​För att tillsynspersonal och företag ska få ökad kunskap om energieffektivisering har ett metodstöd, eller en verktygslåda, tagits fram för projektet. Verktygslådan är utformad på ett sätt så att tillsynspersonal ska kunna ge bästa möjliga stöd inom energieffektivisering och för att små och medelstora företag ska kunna arbeta vidare på egen hand efter energitillsynen.

Målet är att 1500 st små och medelstora företag i hela landet ska ha kommit igång med att minska sin energianvändning på ett systematiskt och strukturerat sätt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Logga Europeiska regionalfonden

Projektet finansieras av EU:s nationella regionalfondsprogram och drivs av Energimyndigheten tillsammans med samtliga länsstyrelser i Sverige. Arbetet pågår under perioden år 2016–2021

Material till företag: metodstöd 

Metodstöden består dels av stöd till tillsynspersonal och dels av konkreta verktyg som ger små och medelstora företag hjälp att effektivisera energianvändningen:

  • ​​​Material om e​nergiledning och hur företag kan arbeta systematiskt och strukturerat med energifrågor.
  • Vägledningar som hjälper företag att välja åtgärder och bästa tillgängliga teknik för jordbruk, gjuterier, ytbehandling och stödprocesser.
  • Verktyg som hjälper företag att prioritera bland åtgärderna genom att kombinera både hållbarhetsaspekter, mervärden och ekonomiska kalkyler.
  • Inspirerande filmer med goda exempel inom energieffektivisering. 

Verktygen presenteras av tillsynsmyndigheten för små och medelstora företag i samband med den ordinarie tillsynen.

Du hittar alla verktygen på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Material till inspektörer och energirådgivare

Här finns material samlat till inspektörer och energirådgivare.

Stöd för energi i ordinarie tillsyn

Stöd för energi i ordinarie tillsynPDF

Bilaga 1 Energichecklista

Bilaga 1 EnergichecklistaPDF

Planering: Incitament för energieffektivisering

Vad som händer i projektet Incitament för energieffektivisering från 2017 till 2019PDF

Energieffektivisering i fastigheter: utbildningsmaterial från oktober 2018

Inbjudan till utbildning om energieffektivisering i fastigheterPDF

Presentation från utbildningen om energieffektivisering i fastigheterPowerpoint

Tio kriterier för systematiskt energieffektiviseringsarbete

De tio kriterierna, som bland annat används i projektets utvärderingsenkätPDF

Instruktion för exempel på PP vid företagsbesök

Instruktion för exempel på PowerPoint vid företagsbesökWord

Presentation av ett företagsbesök med PowerPointmall

Film: Presentation av ett företagsbesök med PowerPointmalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel för boknings e-post till företagsbesök

Exempel på bokningse-post företagsbesökWord

Exempel för presentation till företagsbesök

Exempel på presentation vid företagsbesökPowerpoint

Kontakt