Kompetensutveckling och rådgivning

Vi vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden. Här samlar vi information om vad vi på Länsstyrelsen erbjuder för rådgivning och kompetensutveckling.

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom de här områdena:

 • Kompetensutveckling inom Ett rikt odlingslandskap
  Kurser eller rådgivning när det gäller att öka och gynna biologisk mångfald på slätten, skötsel av betesmarker och slåtterängar och vård och skötsel av kulturmiljöer.
 • Kompetensutveckling inom Ekologisk produktion
  Kunskap om omläggning till ekologisk produktion. Exempelvis ekologisk animalieproduktion, växt- och trädgårdsodling samt hur du utnyttjar växtnäring och sköter din mark.
 • Kompetensutveckling inom Skapa nya jobb
  Bland annat ledarskap, marknadskunskap och företagsutveckling. Allt för att företag på landsbygden ska utvecklas, kunna ta tillvara landsbygdens resurser och skapa nya arbetstillfällen.
 • Kompetensutveckling inom Greppa Näringen
  Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att använda kunskap så att gårdens miljö- och klimatpåverkan minskar och lönsamheten förbättras, se vidare på Greppa näringens webbplats www.greppa.nu/skanelänk till annan webbplats

Aktuella kurser och rådgivningar

Information om våra kurser, rådgivningar och andra aktiviteter får du genom vår tidning Smart landsbygd.

Vill du har Smart Landsbygd på e-post anmäl dig här:


Uppdateringar via SMS
Ange ditt mobilnummer om du vill ha SMS om aktuella frågor på landsbygden.

Bild som visar två nummer av Smart landsbygdstidningen

Anmäl dig till kurser och rådgivningar

För närvarande ska du anmäla dig direkt till den person eller det företag som arrangerar.

Uppdateringar via Skånsk Landsbygd på Facebook

Vi lägger även ut aktuella kurser och rådgivningar på vår Facebooksida Skånsk landsbygd. Följ oss gärna där.

www.facebook.com/landsbygdskanelänk till annan webbplats

Landsbygdsnytt

I vårt nyhetsbrev landsbygdsnytt, som skickas ut till lantbrukare och företagare på landsbygden, finns information om aktuella frågor för landsbygden.

Landsbygdsnytts logga

Vill du har Landsbygdsnytt på e-post anmäl dig här:


Uppdateringar via SMS
Ange ditt mobilnummer om du vill ha SMS om aktuella frågor på landsbygden.

Nyhetsbrevet Landsbygdsnytts logga

Till våra aktörer - loggor för nedladdning


För dig som är aktör och tillhandahåller en av kurserna, utbildningarna eller insatserna finns här loggor för nedladdning:

EU- och Länsstyrelselogga_- Liggande format

EU- och Länsstyrelselogga_- Stående format

Kurserna är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Beviljande kompetensutvecklingsprojekt

Aktiviteterna inuti projekten är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne (Skånsk Landsbygd). Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

Lista över beviljande kompetensutvecklingsprojekt som ägs av Länsstyrelsen Skåne PDF

Bilden visar en EU-flagga med texten "Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden"

Kontakt