Sociala frågor

Social hållbarhet handlar om att bygga upp och värna ett stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer. Att arbeta för en socialt hållbar samhällsutveckling är ett av Länsstyrelsens grundläggande mål och vi har flertalet uppdrag kopplat till målet.

Integration

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statens insatser för integration, med särskild hänsyn till barnens bästa. Vårt integrationsarbete utförs främst i samarbete med kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Integration

Jämställdhet

Vi har till uppgift att stödja regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen.

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen vill uppmuntra näringslivet att se sig som en viktig aktör i arbetet för mänskliga rättigheter. I sak kan det beröra ditt företags ansvar som arbetsgivare, försäljare av konsumtionsvaror eller förmedlare av välfärdstjänster åt den offentliga sektorn, såsom skola, sjukvård eller social trygghet.

Mänskliga rättigheter

Kontakt