Delgivningsföretag

Delgivningsföretag kan asöka om auktorisation hos Länsstyrelsen. All personal på ett auktoriserat delgivningsföretag måste dessutom godkännas innan de kan börja arbeta på företaget - även de som inte ska arbeta med delgivning.

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag ska innehålla uppgifter om:

 • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget.
 • Namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare som har ett betydande inflytande över ledningen av företaget.
 • Vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är godkända.
 • Hur bolagets firma tecknas.
 • Inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget planerar att utföra delgivningsverksamhet.

Till ansökan om auktorisation ska ni som ansöker bifoga era:

 • Personbevis.
 • Konkursfrihetsbevis.
 • Bevis om frihet från näringsförbud.
 • Försäkran om att ni inte har förvaltare enligt föräldrabalken.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget tänker bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.

Godkännande av personal

All personal på ett auktoriserat delgivningsföretag behöver också godkännas av oss på Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget. Det gäller även personal som inte ska utföra delgivning. Det gäller också den som leder verksamheten samt ledamöter och suppleanter i delgivningsföretagets styrelse.

Avgifter

Tillsammans med ansökan ska en avgift betalas in till Länsstyrelsen för prövning av auktorisationen.

 • Ansökan om auktorisation: 5 700 kronor.
 • Godkännande av personal i samband med ansökan om auktorisation: 700 kronor per person.
 • Godkännande av personal som sker vid annan tidpunkt: 1 350 kr per person

Din ansökan behandlas inte förrän vi fått in din betalning.


Länsbokstäver

AB - Stockholms län

BD - Norrbottens län

M - Skåne län

O - Västra Götalands län

 

Företag

 

 

Verksamhetsområde

 

 

Beslut/Tillsyn

 

 

Anders Frisk Service Alvägen 8
449 41 Nol

 

 

 

Västra Götalands län

 

 

O

 

 

Auktoritet Inkasso AB Skeppsbron 16
111 30 Stockholm

 

 

 

Stockholms, Uppsala. Södermanlands, Västmanlands, Skåne och Västra Götaland

 

 

AB

 

 

Backdala Hästgård
Germundsmålavägen 67
371 92 Karlskrona

 

 

 

Samtliga län

 

 

M

 

 

Colligent Inkasso AB
Box 11914
404 39 Göteborg

 

 

 

Samtliga län

 

 

O

 

 

Delgivningsspecialisten i Sverige AB
Box 91
943 33 Öjebyn

 

 

 

Samtliga län

 

 

BD

 

 

Delcon KB
Box 1041
212 10 Malmö

 

 

 

Samtliga län

 

 

M

 

 

Delgivningsbyrån DeltraKravek AB
Box 738
120 02 Årsta

 

 

 

Samtliga län

 

 

AB

 

 

EKO Gruppen KB
Box 538
611 10 Nyköping

 

 

Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län

 

 

AB

 

 

Delgivningstjänst FJ AB
Box 30004
104 25 Stockholm

 

 

Samtliga län

 

 

AB

 

 

Gotlands Delgivningstjänst AB
Box 103
623 13 Hemse

 

 

 

Samtliga län

 

 

AB

 

 

Grycksbo Miljöservice
Engelbrektsgatan 54
791 60 Falun

 

 

 

Dalarnas och Gävleborgs län

 

 

AB

 

 

JE Delgivning
Bonstorpsvägen 86
702 37 Örebro

 

 

Örebro Län

 

 

AB

 


 

Hanssons försäljning och förmedling i Vänersborgs AB
Selringen 149
462 95 Frändefors

 

 

 

Samtliga län

 

 

O

 

 

Jourhavande-arbetskamrat i Sverige AB
Arne Norén
Butängsgatan 44
602 23 Norrköping

 

 

 

Östergötland, Södermanland och Småland

 

 

O

 

 

Svensk DelgivningsService AB
105 24 Stockholm

 

 

 

Samtliga län

 

 

AB

 

 

Sven-Olof Bohlin
Södra Timmervik 720
462 94 Frändefors

 

 

 

Västra Götalands län

 

 

O

 

 

AB Sydsec Säkerhet
Skarpskyttevägen 3
226 42 Lund

 

 

 

Samtliga län

 

 

M

 

 

Söderhamns Media Vision
Box 261
826 32 Söderhamn

 

 

 

Gävleborgs län

 

 

BD

 

 

Uni-Part
Vändstigen 12
692 73 Kumla

 

 

 

Örebro län

 

 

AB

 

 

Vinstmaskinen Sverige
Rävbergsvägen 15
713 30 Nora

 

 

 

Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, V:a Götalands, Örebro och Östergötlands län

 

 

AB

 

 

Zeltz Delgivningsbyrå AB
Box 115
913 22 Holmsund, Umeå

 

 

 

Samtliga län

 

 

BD

 

 

Zodiak Security AB
Svea Postboxar 4
Box 170009
200 10 Malmö

 

 

Samtliga län

 

 

M

 Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt