Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Skadorna kan ofta förebyggas, men ibland måste skyddsjakt tillämpas.

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

På Viltskadecenters webbplats får du fler råd om hur du på bästa sätt kan minimera eller förebygga skador.

Förebyggande åtgärder, hundlänk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder, grödalänk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder, tamdjurlänk till annan webbplats

Förebyggande åtgärder, renlänk till annan webbplats

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Råd vid viltskada på tamdjur

Det är viktigt att man anmäler alla skador som man misstänker är orsakade av stora rovdjur. Om du misstänker att rovdjur har dödat eller orsakat skador på din boskap eller din hund rekommenderar vi att du gör så här:

  1. Anmäl skadan omgående till Länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsen på Rovdjurslinjen 010-224 17 00 . Länsstyrelsen har utbildade besiktningspersoner som kan besiktiga tamdjur som man misstänker blivit angripna av stora rovdjur. De kan också informera om skadeförebyggande åtgärder. Besiktningspersonen tillhandahåller även en blankett för ansökan om ersättning och kan hjälpa dig med att fylla i den. En besiktning utförd av en besiktningsperson är alltid gratis. Viktigt! Flytta inte djurkroppen från fyndplatsen utan täck över den med en presenning eller liknande. Besiktningspersonen får svårt att avgöra vilket djur som har orsakat skadan om andra djur har ätit av det döda djuret. Trampa runt så lite som möjligt så att besiktningspersonen kan se om det finns spår efter rovdjur. Om din boskap eller hund har fått svåra skador ska du förstås se till att de får akut veterinärvård alternativt avlivas av kunnig person.
  2. Vidta akuta åtgärder. Om en djurbesättning drabbats av rovdjursangrepp finns en ökad risk för nya angrepp de närmast följande veckorna (se Viltskadecenters hemsida för förebyggande åtgärderlänk till annan webbplats).
  3. Sök ersättning. Den som fått tamdjur skadade eller dödade av ett fredat rovdjur (björn, järv, kungsörn, lodjur eller varg) har rätt till ersättning. I tveksamma fall kan besiktningspersonen ta ett DNA-prov för att fastställa vilken angripare det rör sig om. Ansökningsblankett för ersättning av rovdjursrivna tamdjur eller hundlänk till annan webbplats hittar du på Viltskadecenters hemsida. På deras hemsida kan du även läsa mer om rekommendationer och regler kring ersättninglänk till annan webbplats. Länsstyrelsen lämnar inte ersättning för skador orsakade av jaktbara viltarter så som räv eller när angriparen är hund. När angriparen är hund ska djurägaren polisanmäla händelsen. Man kan då få ersättning genom att ägaren till hunden som angrep får betala skadestånd. 

Som ägare till tamdjur kan du även skydda dina djur på vissa villkor enligt 28 § jaktförordningen.länk till annan webbplats Den som dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen. Det är viktigt att komma ihåg att inte flytta det döda rovdjuret då detta försvårar Länsstyrelsens bedömning av händelseförloppet.

Ibland kan rovdjur angripa tamdjur. Det finns dock väldigt stora skillnader på hur utsatta olika tamdjur är för rovdjursangrepp.

Hästar och kor blir sällan angripna av rovdjur i Sverige medan får oftare riskerar att bli angripna. Mest utsatta är nyfödda lamm och i samband med lamningen dödas många nyfödda lamm av räv och korp. Räven tar ofta även större lamm (som väger mer än 25 kg) medan vuxna får är mest utsatta för angrepp av lösspringande hundar (både sällskapshundar, jakthundar och andra typer av hundar som hålls av människan), vargar och lodjur.

De flesta rovdjur dödar långt fler tamdjur vid ett tillfälle än de hade behövt för att äta sig mätta. Detta beror troligen på den för rovdjuret onaturliga situationen som uppstår när flera bytesdjur finns i närheten samtidigt som ett av djuren i flocken är dödat. Dessa djur väcker då jaktinstinkten gång på gång hos rovdjuret, vilket inte hade skett i naturen eftersom flocken hade flytt från platsen efter ett första angrepp. Beteendet finns bland annat hos räv, iller, mård och mink som kommer in i ett hönshus och hos hund och varg som kommer in i en fårhage.

Länsstyrelsens uppdrag

Genom en bred serie insatser ska konflikter mellan rovdjur och människa minimeras och skador förebyggas.

I Länsstyrelsens satsning ingår inventering av rovdjuren, ekonomiska bidrag för att förebygga och ersätta skador och att informera och kommunicera med allmänheten om rovdjur. Risken för att tamdjur blir drabbade av ett angrepp från stora rovdjur är liten, men när angrepp sker så kan Länsstyrelsen ge ekonomisk kompensation för skadan.

Länsstyrelsen försöker förebygga upprepade rovdjursangrepp genom att tillfälligt låna ut rovdjursavvisande elstängsel (så kallade akutstängsel) eller genom att ge ekonomiska bidrag för permanenta rovdjursavvisande elstängsel.

Information om Länsstyrelsens rovdjursförvaltning.

Ekonomiskt stöd för rovdjursstängsel

Information att stöd till stängsel mot rovdjur.öppnas i nytt fönster

Kontakt