Kompetensutveckling och rådgivning

Vi vill bidra till tillgången av kompetensutveckling till lantbrukare och företagare på landsbygden. Här samlar vi information om vad vi på Länsstyrelsen erbjuder för rådgivning och kompetensutveckling.

Vi erbjuder kurser och rådgivning inom de här områdena:

  • Kompetensutveckling inom Ett rikt odlingslandskap
    Kurser eller rådgivning när det gäller att öka och gynna biologisk mångfald på slätten, skötsel av betesmarker och slåtterängar och vård och skötsel av kulturmiljöer.
  • Kompetensutveckling inom Ekologisk produktion
    Kunskap om omläggning till ekologisk produktion. Exempelvis ekologisk animalieproduktion, växt- och trädgårdsodling samt hur du utnyttjar växtnäring och sköter din mark.
  • Kompetensutveckling inom Skapa nya jobb
    Bland annat ledarskap, marknadskunskap och företagsutveckling. Allt för att företag på landsbygden ska utvecklas, kunna ta tillvara landsbygdens resurser och skapa nya arbetstillfällen.

Aktuella kurser och rådgivningar

Information om våra kurser, rådgivningar och andra aktiviteter får du genom vår tidning Smart landsbygd.

Bild som visar två nummer av Smart landsbygdstidningen

Anmäl dig till kurser och rådgivningar i PingPong

Kurserna och rådgivningarna finns även presenterade i den digitala kurskatalogen PingPong. Det är här du anmäler dig till aktiviteterna.

Till kurskatalogen PingPonglänk till annan webbplats

Uppdateringar via Skånsk Landsbygd på Facebook

Vi lägger även ut aktuella kurser och rådgivningar på vår Facebooksida Skånsk landsbygd. Följ oss gärna där.

www.facebook.com/landsbygdskanelänk till annan webbplats

Landsbygdsnytt

I vårt nyhetsbrev landsbygdsnytt, som skickas ut till lantbrukare och företagare på landsbygden, finns information om aktuella frågor för landsbygden.

Landsbygdsnytts logga

Vill du har Landsbygdsnytt på e-post anmäl dig här:


Uppdateringar via SMS
Ange ditt mobilnummer om du vill ha SMS om aktuella frågor på landsbygden.

Nyhetsbrevet Landsbygdsnytts logga

Till våra aktörer - loggor för nedladdning


För dig som är aktör och tillhandahåller en av kurserna, utbildningarna eller insatserna finns här loggor för nedladdning:

EU- och Länsstyrelselogga_- Liggande format

EU- och Länsstyrelselogga_- Stående format

Kurserna är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne

Beviljande kompetensutvecklingsprojekt

Aktiviterna inuti projekten är delfinansierade med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne (Skånsk Landsbygd). Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

Lista över beviljande kompetensutvecklingsprojekt som ägs av Länsstyrelsen SkånePDF 

Kontakt