Bingo och lotteri

Ska din förening ha ett lotteri eller bingospel? Då behöver ni i de flesta fall söka tillstånd.

För att få bedriva lotteri eller bingospel i din förening behöver ni de flesta fall söka tillstånd hos Länsstyrelsen, kommunen eller Lotteriinspektionen.

Tillstånd för bingo

Länsstyrelsen hanterar tillstånd för bingospel inom ett län. Om bingospelet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen.

I egen regi eller tillsammans med andra

En förening kan ha bingospel i egen regi. Flera föreningar kan ha gemensamt bingospel genom en allians. Föreningar som vill ingå i en allians bör kontakta alliansen och Länsstyrelsen för information om det finns plats i alliansen.

Ansökan om tillstånd för Bingo

Ansöka om bingotillstånd lämnar du in senast den 15 oktober till

Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

eller

via e-post skane@lansstyrelsen.se

Vi rekommenderar att du ansöker om tillstånd för bilbingo tre månader innan spelstarten.

På ansökningsblanketten ser du vilka bilagor som du ska bifoga. Blanketten Underlag för poängberäkning ska fyllas i av samtliga föreningar. En förening som ingår i en allians ska lämna sina ansökningshandlingar till alliansen.
Förslag på kontrollant vid spelevenemanget ska också lämnas in. Denna person ska ha blivit tillfrågad innan du skickar in ansökan.

Avgifter

Ansökningsavgiften är 2 600 kr. Det tillkommer även en avgift för vandelsprövning (en sökning i polisens belastningsregister) på 1 000 kr. Den totala summan på 3 600 kr ska betalas in tillsammans med ansökan av den som anordnar spelevenemanget.

En förening som ingår i en allians ska inte betala någon avgift.

Ansökningsavgiften betalar du in till Länsstyrelsens bankgiro 102–2912.

Behovsprövning

När Länsstyrelsen handlägger ansökningar om bingo gör vi en utvärdering av om det finns ett behov att bingo på orten.

Lotteriinspektionen har en modell som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om att ge tillstånd för bingo. Det innebär att vi främst granskar föreningens behov av inkomster från bingospel. Föreningar som ägnar sig åt barn och ungdomar eller handikappade har särskild förtur att få tillstånd för bingospel.

Läs mer i Lotteriinspektionens PDFlänk till annan webbplats

Vi hanterar tillstånd för flera län

Länsstyrelsen Skåne ansvarar för flera län. Vi hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Tillstånd för lotteri

Ni söker lotteritillstånd hos Länsstyrelsen om ett lotteri ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Ska ni söka tillstånd för lotteri som ska arrangeras i enbart en kommun ansöker ni om tillstånd hos kommunen.

Om lotteriet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen prövar också frågor om lotteri i TV, radio och liknande medier.

Nya regler på gång

Regeringen har tagit fram ett förslag till en ny spellag. Den nya lagen förslås gälla från den 1 januari 2019 och det kommer då att vara Spelmyndigheten (nuvarande Lotteriinspektionen) som prövar ansökningar om bingo och lotterier.

Kontakt