Bingo och lotteri

Ska din förening ha ett lotteri eller bingospel? Då behöver ni i de flesta fall söka tillstånd.

För att få bedriva lotteri eller bingospel i din förening behöver ni de flesta fall söka tillstånd hos Länsstyrelsen, kommunen eller Lotteriinspektionen.

Tillstånd för bingo

Länsstyrelsen hanterar tillstånd för bingospel inom ett län. Om bingospelet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen.

I egen regi eller tillsammans med andra

En förening kan ha bingospel i egen regi. Flera föreningar kan ha gemensamt bingospel genom en allians. Föreningar som vill ingå i en allians bör kontakta alliansen och Länsstyrelsen för information om det finns plats i alliansen.

Ansökan om tillstånd för Bingo

Ansökan om bingotillstånd bör lämnas in senast den 15 oktober till Länsstyrelsen, 291 86 Kristianstad eller skane@lansstyrelsen.se
Ansökan om tillstånd för bilbingo bör lämnas in till Länsstyrelsen senast 3 månader innan spelstart.

På ansökningsblanketten anges vilka bilagor som ska bifogas ansökan. Blanketten "underlag  för poängberäkning" ska fyllas i av samtliga föreningar. Förening som ingår i allians ska lämna sina ansökningshandlingar till alliansen.

Ansökningsavgiften är 2 600 kr. Det tillkommer även en avgift för vandelsprövning på 1 000 kr. Den totala summan på 3 600 kr ska betalas in av anordnaren när ansökan ges in. (Förening som ingår i allians ska inte betala någon avgift). Länsstyrelsens bankgiro: 102-2912.

Förslag på kontrollant ska lämnas (personen ska vara tillfrågad).
Länsstyrelsen fördelar spelmarknaden på orten mellan olika föreningar. Lotteriinspektionen har utarbetat följande modell för behovsprövningen: 
- Föreningen ska ha ett behov av minst ett halvt basbelopp för att kunna  få tillstånd till bingospel. Högst 50 procent av en förenings kostnader får dock täckas med intäkter från bingospel, bingolotto och lotterier. Kostnader för affärsverksamhet får inte medräknas.
- Föreningen tilldelas först ett insatsbelopp om två basbelopp. Handikappförening tilldelas ett insatsbelopp om fyra basbelopp.
- Därefter fördelas återstående del av den beräknade spelmarknaden i förhållande till det antal

Vi hanterar tillstånd för flera län

Länsstyrelsen Skåne ansvarar för flera län. Vi hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Tillstånd för lotteri

Ni söker lotteritillstånd hos Länsstyrelsen om ett lotteri ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Ska ni söka tillstånd för lotteri som ska arrangeras i enbart en kommun ansöker ni om tillstånd hos kommunen.

Om lotteriet ska bedrivas i flera län söker ni tillstånd hos Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen prövar också frågor om lotteri i TV, radio och liknande medier.

Nya regler på gång

Regeringen har tagit fram ett förslag till en ny spellag. Den nya lagen förslås gälla från den 1 januari 2019 och det kommer då att vara Spelmyndigheten (nuvarande Lotteriinspektionen) som prövar ansökningar om bingo och lotterier.

Kontakt