Bingo och lotteri

Från och med 1 november 2018 handlägger inte längre Länsstyrelsen nya ansökningar om tillstånd för bingo och lotteri.

1 januari 2019 får vi en ny spellag (2018:1138). Det innebär bland annat att den nya spelmyndigheten Spelinspektionen (nuvarande Lotteriinspektionen) kommer att ta över handläggningen av ansökningar om licens för bingo och lotterier från oss på Länsstyrelsen.

Enligt övergångsreglerna gäller följande:

  • Lotteriinspektionen kan pröva ansökningar enligt spellagen redan från den 1 augusti 2018.
  • Lotteriinspektionen kommer att hantera alla ansökningar från och med 1 november 2018.
  • Länsstyrelsen kommer att handlägga klart de ansökningar som kommit in före den 1 november 2018.

Bingo

Lotteriinspektionen hanterar alla nya ansökningar om licens för bingo för 2019.

 

Bingoredovisning

De föreningar och allianser som har tillstånd från länsstyrelsen som löper ut efter 1 januari 2019 ska under tillståndsperioden fortsätta lämna in bingoredovisningar till länsstyrelsen. 

Notera att länsstyrelsen efter 1 januari 2019 inte är behörig att besluta om ändringar i gällande tilstånd.
 

Vi hanterar tillstånd för flera län

Länsstyrelsen Skåne ansvarar för flera län. Vi hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Lotteri

Spelinspektionen hanterar ansökningar om licens för lotteri som ska bedrivas 2019 i flera kommuner. Om du ska arrangera ett lotteri i enbart en kommun ska du kontakta den kommunen.

Kontakt