Aktuellt om smittsamma sjukdomar

Här samlar vi information om aktuella utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Skåne.

Mer information om vart du vänder dig och generella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd finns här: Om smittskydd.

Jordbruksverket sammanställning över samtliga konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige 2020-2021 samt kartor över aktuella restriktionsområdenlänk till annan webbplats

Ytterligare fall av fågelinfluensa i värphönsbesättning

2021-03-03

Fågelinfluensa av H5N5-typ har konstaterats i en värphönsbesättning i Trelleborgs kommun. Skåne har därmed haft nio fall av fågelinfluensa denna vinter. Jordbruksverket har den 3 mars beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.selänk till annan webbplats

Värphönsen kommer att avlivas och den aktuella anläggningen ska saneras.

Ytterligare fall av fågelinfluensa i två mindre besättningar

2021-03-02

Fågelinfluensa har konstaterats i två mindre besättningar med höns och gäss i Lunds respektive Landskrona kommun. Fallet i Lund är av H5N5-typ och fallet i Landskrona av H5N8-typ. Skåne har därmed haft åtta fall av fågelinfluensa denna vinter. Eftersom de drabbade besättningarna inte bedöms utgöra någon risk för kommersiella fjäderfäbesättningar upprättas inga restriktionsområden med anledning av dessa fall. Avlivning och sanering pågår i besättningarna.

Fågelinfluensa hos fasaner

2021-02-25

Fågelinfluensa har konstaterats i ytterligare en fågelbesättning i Skåne, denna gång ett fasanhägn i Trelleborgs kommun. Detta fall är det sjätte fallet av fågelinfluensa i Skåne denna vinter. Jordbruksverket har den 25 februari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De smittade fåglarna har avlivats och den aktuella anläggningen ska saneras.

Ytterligare fall av fågelinfluensa hos kalkoner

2021-02-16

Fågelinfluensa har konstaterats i en ytterligare en kalkonbesättning i Skåne, i Simrishamns kommun. Detta fall är det femte fallet av fågelinfluensa hos tamfjäderfä i Skåne denna vinter. Jordbruksverket har den 16 februari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa gäller restriktioner som vid tidigare fall, se nedan.

Karta över restriktionsområdena på jordbruksverket.selänk till annan webbplats

Jordbruksverkets pressmeddelande om falletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De smittade fåglarna har avlivats och den aktuella byggnaden ska saneras.

Nytt fall av fågelinfluensa hos kalkoner

Skapad 2021-01-14

Uppdaterad 2021-02-16

Fågelinfluensa har konstaterats i en andra kalkonbesättning i Skåne, i Skurups kommun. Detta fall är det fjärde fallet av fågelinfluensa hos tamfjäderfä denna vinter. Jordbruksverket har den 14 januari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa gäller restriktioner som vid tidigare fall, se nedan.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 16 februari 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Ytterligare fall av fågelinfluensa hos tamfågel

Uppdaterad 2021-01-04

Fågelinfluensa av typen H5N8 har påvisats i en fjäderfäbesättning i Blentarp. Jordbruksverket har den 3 januari beslutat att införa restriktionsområden runt den drabbade besättningen, se karta nedan. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Karta över restriktionsområden runt den drabbande besättningenPDF

De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna kommer att saneras.

Fågelinfluensa har spridits bland både tama och vilda fåglar i Europa och Sverige under hösten. Detta är den tredje tamfågelbesättningen som smittas i Sverige och samtliga ligger i Skåne. Det är därför viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta. Det är vidare viktigt med ökad vaksamhet och att veterinär kontaktas vid ökad dödlighet eller förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.selänk till annan webbplats.

Jordbruksverkets sida om fågelinfluensanlänk till annan webbplats


Nytt fall av fågelinfluensa hos tamfåglar

2020-12-23

Fågelinfluensa, H5N8, har hittats i en mindre hobbyhönsbesättning i Svedala kommun.

Hönsen i den drabbade besättningen kommer att avlivas och gården ska saneras.

Fågelinfluensa har spridits bland både tama och vilda fåglar i Europa under hösten. I november drabbades en kalkonbesättning i Skåne och fynd av influensa har också gjorts bland vilda fåglar i Skåne. Det är därför mycket viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta. Observera att skyddsnivå 2 fortfarande gäller i hela landet! 

Eftersom den drabbade besättningen inte bedöms utgöra någon risk för kommersiella fjäderfäbesättningar blir det inga särskilda restriktionsområden med anledning av detta fall.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.selänk till annan webbplats.

Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning i Skåne

Uppdaterad 2020-12-23

Fågelinfluensa av typen H5N8 har påvisats i en kalkonbesättning på Österlen. Jordbruksverket har den 17 november beslutat att införa restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus  (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida. Där finns också en karta över de aktuella områdena.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 19 december 2020. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Fågelinfluensa har spridits i bland både tama och vilda fåglar i Europa under hösten. Det är därför viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.selänk till annan webbplats.

Jordbruksverkets sida om fågelinfluensanlänk till annan webbplats

Fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar

Uppdaterad 2020-11-30

Fågelinfluensa, H5N8, har nu hittats även hos två vilda fåglar, en pilgrimsfalk och en vitkindad gås, i Lunds kommun. Dessa fynd var inte oväntade med tanke på att tamfåglar tidigare drabbats. Du kan läsa mer om dessa fynd och hur du anmäler fynd av döda fåglar hos Statens veterinärmedicinsiaka anstalt (SVA). Det är fortsatt mycket angeläget att skydda tamfåglar mot kontakt med vilda fåglar enligt vad som gäller för skyddsnivå 2. ( se nedan)

Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhöjd skyddsnivå för fågelinfluensa - nivå 2

Uppdaterad 2020-11-09

Den 6 november beslutade Jordbruksverket att höja skyddsnivån till nivå 2 för fågelinfluensa i hela Sverige. Bagrunden är att flera fall av högpatogent fågelinfluensavirus av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän i Nederländerna och Storbritannien den senaste tiden. I norra Tyskland har man flera fynd av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar.

Vad skyddsnivå 2 innebär framgår av Jordbruksverkets föreskrift och informationsblad som finns att läsa på deras webb. Huvudsakligen gäller följande:

Följande regler gäller för skyddsnivå 2:

  • Fjäderfä ska hållas inomhus.
  • Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning. Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.
  • Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade.
  • Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Läs mer och ladda hem informationsmaterial från Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhindra spridning av Afrikansk svinpest

Uppdaterad 2019-07-29

Den mycket smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest sprids just nu i Europa men har inte hittats i Sverige. Sjukdomen är ett mycket stort hot för tamgrisar och vildsvin men är inte farlig för människor. Virussjukdomen sprids med sjuka djur, ofta vildsvin, men också genom att överleva i charkprodukter och genom att följa med på smutsiga stövlar eller utrustning. Sjukdomen har stor påverkan på grisnäringen både genom bekämpningsåtgärder och handelsrestriktioner där den finns.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att matavfall aldrig lämnas i naturen så att vildsvin kan komma åt det!

För att övervaka smittläget i Sverige ska fynd av döda vildsvin rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). På deras webb finns mer fakta om sjukdomen och om hur vi skyddar oss. På Jordbruksverkets hemsida finns också information och informationsmaterial, t ex affischer med information om att inte lämna matrester i naturen.

Rapportera döda vildsvin till SVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om afrikansk svinpest på Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer och ladda hem informationsmaterial från Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.