Landshövdingefonderna

Stiftelsen Landshövding Per Westlings Fond har funnits sedan 1961 och stiftelsen Landshövding Bengt Petris Fond har funnits sedan 1973. Båda stiftelserna inrättades som resultat av insamling av medel i samband med respektive landshövdings 60-årsfirande.

Enligt fondbestämmelserna i Per Westlings fond delas årligen avkastningen ut till allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom ”gamla” Kristianstads län.

Enligt fondbestämmelserna i Bengt Petris fond delas årligen avkastningen ut för att stödja länets näringsliv, industri, jordbruk m.m. samt andra allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom ”gamla” Kristianstads län.

Till allmännyttiga ändamål räknas exempelvis välgörande, konstnärlig, kulturell eller därmed jämförlig verksamhet, även sådana som främjar vetenskaplig forskning och dylikt.

Ansökan och utbetalning

Besked om utdelning lämnas under december månad då även eventuella utbetalningar sker. Ingen särskild ansökningsblankett behövs. Ansökan får inte avse enskilt ändamål.

Skriftlig ansökan för respektive stiftelse ska ha kommit in senast den 31 augusti. Av ansökan ska framgå vilken stiftelse som avses, en kort beskrivning av syfte och mål, vilket belopp du söker samt namn, telefonnummer, fullständig adress och ev. e-postadress.

Ansökan skickas till fondernas sekreterare:

Landshövdingefonderna
att. Marita Svensson
Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Styrelse och ledamöter

Stiftelserna leds av en styrelse med landshövdingen som självskriven ordförande. Landstinget (numera Region Skåne), Hushållningssällskapet samt Skånes Handelskammare( numera Sydsvenska Industri- och handelskammaren) utser övriga ledamöter, medan Länsstyrelsen Skåne utser sekreterare och revisor.

Nuvarande styrelse för båda stiftelserna är Landshövding Anneli Hulthén, Carl Sonesson (Region Skåne), Sven Fajersson (Hushållningssällskapet) och Östen Gunnarsson (Sydsvenska Industri- och handelskammaren).

Utdelningar 2021

Från Bengt Petris fond delas ut sammanlagt 80 000 kronor till följande:

Nordöstra Skånes Fågelklubb

Loshults Hembygdsförening

Föreningen OWL Event

Sibbhults Hembygdsförening

Tomarps Kungsgårds Vänner

Skåne Stadsmission, Café David

Från Per Westlings fond delas ut sammanlagt 94 500 kronor till följande:

Wendes Salutbatteri

Vattenrikets Vänner

Landöns Byalag i Skåne

Kulturföreningen aRt castle

Kontakt