Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast den den 31 juli 2019.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I januari 2020 är det totalt i landet 20 000 ansökningar i kön.

Anslaget till stödet har nyligen ökats. Bedömningen är att det senare under året kommer att finnas pengar till de ansökningar som lämnades till Länsstyrelsen under 2019. Hur det blir för de ansökningar som kommit in under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

För närvarande kan vi inte lämna någon prognos om när vi kommer kunna fatta beslut i ansökningar som har kommit in under 2019.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Den nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende från och med den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du fått stöd beviljat före 8 maj 2019?

Du som fått beslut om stöd före 8 maj 2019 kommer inte att påverkas av att stödnivån sänktes då. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-02-26.

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Anläggning på marken

Om du ska bygga din solelsanläggning på marken kan du behöva samråda med oss för att din anläggning ska uppfylla kraven enligt exempelvis miljöbalken. Samrådsprocessen är fristående från prövningen av investeringsstödet.

Läs mer om vad som gäller för åtgärder i naturmiljön här.

Så handlägger vi din ansökan

Handläggningstider

Med det stora antal ansökningar som vi har i Skåne är det ofta svårt att säga när ett specifikt ärende kommer att få beslut.

Vi arbetar för att kunna behandla ärenden så fort som möjligt i den turordning ärendena kommit in till länsstyrelsen.

Du får bekräftelsebrev med ärendenummer

 Så fort en ansökan om stöd kommit in till oss skickar vi ut ett bekräftelsebrev med ett ärendenummer. Detta nummer är det viktigt att du anger i all kommunikation med oss.

Vi skickar också ut ett informationsbrev med information om stödet som är aktuell då er ansökan kommit in. Denna information kan komma att ändras om några förutsättningar för stöden ändras innan vi har hunnit ta beslut.

Länsstyrelsens hantering av din ansökan:

  1. Ansökan registreras och får ett ärendenummer (används vid kommunikation med oss).
  2. Ett första beslut fattas när din ansökan är framme i vår kö. Beslutet grundas på inlämnade uppgifter och kan komma att ändras vid beslut om utbetalning.
  3. Begäran om utbetalning kan du skicka in efter beviljat beslut och när anläggningen är installerad och betald. Blanketten finns längst bak i ditt beslut. Bifoga nätanslutningsintyg och kopior på betalda fakturor som tillhör ärendet. Ev. utnyttjat rotavdrag ska vara återbetalt och styrkas med faktura och kvittens/betalningsbevis. Vår handläggningstid av begäran om utbetalning varierar beroende på antal ärenden.
  4. När du fått ett beviljat beslut om utbetalning erhåller du ditt stöd efter ca två veckor.

Komplettera ditt ärende

Har du kompletteringar till din ansökan kan du skicka det till oss med e-post eller vanlig post. Uppge ditt ärendenummer. Skicka handlingarna till: bostadsstod.skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö.

Kontakt