Motverka hemlöshet och vräkningar

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att förebygga hemlöshet. På denna sida hittar du aktuella aktiviteter inom uppdraget. Här finns även metod- och stödmaterial inom det hemlöshets- och vräkningsförebyggande arbetet.

Om uppdraget

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats. har fyra mål:

  • Hemlöshet ska förebyggas
  • Ingen ska bo eller leva på gatan
  • Metoden Bostad först bör införas nationellt
  • Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas

Under det första målet, hemlöshet ska förebyggas, har länsstyrelserna fått i uppdrag att verka för en socialt hållbar bostadsförsörjning för att motverka hemlöshet och vräkningar.

Länsstyrelsernas uppdrag handlar mer specifikt om att stödja kommunernas arbete inom detta område. Länsstyrelserna ska ge kommunerna stöd genom kunskaps- och metodutveckling, erbjuda erfarenhetsutbyte, lyfta goda exempel och stötta samverkan på lokal och regional nivå. Dessutom ska länsstyrelserna hjälpa kommunerna att uppmärksamma och stötta grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

På Länsstyrelsen Skåne är det flera enheter på Samhällsbyggnadsavdelningen som berörs av arbetet med bostadsförsörjningsfrågorna. Därför arbetar vi över sektionsgränserna och kommer fördjupa det tvärsektoriella arbetet i länet utifrån hemlöshetsuppdraget.

Aktiviteter

9/10 och 11/10, Hemma bäst, Kronofogdemyndighetens digitala temavecka

Läs mer och anmäl dig via Kronofogdens hemsida Länk till annan webbplats.

18/10 Vräkningsförebyggande arbete med barnfokus

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett fysiskt seminarium med efterföljande lunch för att prata om det vräkningsförebyggande arbetet utifrån ett barnperspektiv.

Läs mer och anmäl dig här

1/11 Sista datum för kommuner att ansöka om statsbidrag för att stärka arbetet med våldsutsattas stadigvarande boende 2024.

Läs mer och ansök via Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Civilsamhället och det hemlöshetsförebyggande arbetet - se seminariet i efterhand

Missade du seminariet den 22 september kan du se det i efterhand här. Sändningen börjar några minuter in i filmen.

Stödmaterial, länkar och rapporter

Vägledningar om tillträdeskrav på den hyrda bostadsmarknaden

E-utbildning till hyresvärdar från Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.

Tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder – en vägledning från Fastighetsägarna och SABO Länk till annan webbplats.

Vägledningar om att förebygga vräkningar och hemlöshet

Att förebygga vräkning, Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad innebär en vräkning? på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens stöd för att motverka hemlöshet Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens kunskapsguide om att förebygga avhysningar Länk till annan webbplats.

Åtta framgångsfaktorer för färre vräkningar på Sveriges Allmännyttas webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas filmade utbildningsmaterial för att motverka vräkningar

Rapporter

Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande, rappport från Länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Hemlöshet i Norden – Utvecklingen av nordisk bostadspolitik, rapport från NVC, Nordens välfärdscenter Länk till annan webbplats.

Hemlöshet i Norden – Nationella strategier och praktiska lösningar, rapport från NVC, Nordens välfärdscenter Länk till annan webbplats.

Hemlös 2023, rapport från Sveriges stadsmissioner Länk till annan webbplats.

Poddtips

Podden Snacka om barnrätt från Länsstyrelsen Stockholm på libsyn.com Länk till annan webbplats.

Skuldpodden från Kronofogden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss