Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022, pdf Länk till annan webbplats.

Hjälp oss med omvärldsbevakning - svara på en enkät!

En viktig del i vårt arbete är omvärldsbevakning. Ju mer information vi har kring utmaningarna kopplade till betaltjänster, desto bättre förutsättningar har vi för att skapa förändring och utveckling där det verkligen behövs.

Ett sätt att samla kunskap är genom enkäter till olika målgrupper. Vi har tagit fram en kort enkät som riktar sig brett till både privatpersoner, föreningar och företagare, se länk nedan. Enkäten är för dig som bor eller verkar i Skåne, och syftar till att undersöka tillgången till teknik och kunskap kring betaltjänster hos länets invånare. Vi skulle sätta stort värde på, om du har möjlighet att svara på enkäten. Ditt svar är anonymt.

Till enkäten om tillgång till betaltjänster, Webropol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra sätt att få kunskap i ämnet är intervjuer samt besök hos målgrupperna. Vi kommer gärna ut och berättar om vårt uppdrag, och lyssnar på hur olika grupper tycker att det fungerar, eller kanske inte fungerar, med betalningar i vardagen. Hör gärna av dig till oss om du vill berätta om dina erfarenheter, eller kanske vill att vi ska komma ut och träffa din förening eller liknande. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nyhetsbrev

Länsstyrelsen ger ut ett nyhetsbrev med tips och information om vad som händer och sker inom grundläggande betaltjänster, både i Skåne och på ett nationellt plan.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Registrera din e-post via länken nedan.

Anmäl dig och börja prenumererar på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Manualer och filmer

Här finns enkla manualer för Android och iPhone, som ett stöd i att bli mer digital. Du guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Materialet finns på 13 olika språk och kan både användas enskilt och som utbildningsmaterial för större grupper.

1: Introduktion.

2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.

3: Kom igång med Google Play, för dig med Android.

4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.

5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.

6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.

7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.

8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.

9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.

10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland).

Öva på att handla digitalt

Funkabutiken övningsplattform där man i en trygg miljö kan öva på att handla på nätet. Den innehåller övningar och tävlingar och där finns information om både betalningar och säkerhet. I Funkabutiken finns även handledarmaterial och i början finns det en introduktionsfilm som ger en bra inblick.

Övningsplattformen Funkabutiken Länk till annan webbplats.

Ta betalt - för företag och föreningar

Det finns idag många olika slags betaltjänster för både kontanta och digitala betalningar. För ett litet företag eller en förening kan det vara svårt att veta vilka tjänster
som passar verksamheten bäst.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Lunicore Studentkonsultbolag tagit fram ett material där de vanligaste betaltjänsterna förklaras.

Vägledning - Att välja kontanta och digitala betaltjänster Pdf, 308.1 kB.

Beslutsmodell där företagaren eller föreningen kan skriva in antal transaktioner per månad och få olika kostnadsförslag på tjänsten. Excel, 136.1 kB.

Den viktigaste lärdomen är att alla tjänsters kostnader i princip går att förhandla för den
enskilde kunden.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss