Jällabjär

På flygödlornas och dinosauriernas tid var det skånska landskapet betydligt mer dramatiskt än idag. Över 150 vulkaner sprutade lava och aska över slätterna. Jällabjär (Gällabjer), är en av de vulkaner som sedan länge har tystnat och som idag är en grönskande kulle i odlingslandskapet utanför Röstånga. Vandra genom bokskog och betade enefälader upp till toppen och njut av utsikten!

Vulkanrester ger rik flora

Norr om Röstånga, mellan Söderåsen och Hallandsåsen, breder ett slättområde ut sig. Här höjer sig en mjukt rundad kulle över det platta landskapet. Det är Jällabjär som sticker upp ungefär 50 meter över omgivningarna. Kullen var ursprungligen en av de vulkaner som var aktiva för 100–180 miljoner år sedan.

Idag ser man inte mycket av vulkanerna i det skånska landskapet. Det mesta har vittrat bort. Men man kan fortfarande hitta rester av lavan som stelnade inne i kraterns mitt när vulkanen slocknade. Den bildade den hårda och motståndskraftiga bergarten basalt. På kullens topp i reservatets östra sida, kan man efter en del letande hitta sexkantiga basaltpelarna i marken. Lättast är dock att se dessa svarta stenar i stenmurarna här uppe.

Ett omväxlande landskap

Naturen kring Jällabjär är omväxlande med bokskogar, alkärr, betesmarker och enefälader. För hundra år sedan var Jällabjär en del av ett stort beteslandskap men idag är den mjukt rundade kullen klädd av bok.

I kärret nedanför kullen växer idag fuktig alskog. Berggrundens basalt gör att näringshalten är hög i marken. På våren är bokskogen på toppen fylld av gulsippor, vårlök, liten nunneört och desmeknopp medan betesmarkerna nedanför täcks av vitsippor.

Friluftsliv

Skåneleden, som kommer från Söderåsens nationalpark Länk till annan webbplats. (Röstånga), kommer in i den västra delen av Jällabjärs naturreservat. Skåneleden går upp på toppen och fortsätter sedan till det närliggande reservatet Anderstorps eneskog Länk till annan webbplats.. I Jällabjär finns dessutom två rundslingor på drygt 3 km. Båda går både genom betesmarker och skog. Den blå slingan börjar vid västra entrén (parkeringen), den gula börjar vid den södra. Båda går upp på toppen av den gamla vulkanen. Vid den södra entrén (parkeringen) finns även vindskydd, eldstad och torrdass. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. I naturum Söderåsen, en halvmil bort, kan du fördjupa dig i Jällabjärs spännande förflutna.

In the time of the Pterosaurs and dinosaurs, Skåne's landscape was much more dramatic than today. Over 150 volcanoes spewed lava and ash over the plains. Gällabjer is one of the volcanoes that has long been silent and which today is a verdant hill in the cultivated landscape outside Röstånga. Take a walk up to the top of Gällabjer, enjoy the flowering beech woodland and search for remains of the volcano.

Volcanic Remains Yield Rich Flora

North of Röstånga, plains stretch out between Söderåsen and Hallandsåsen; a gently-rounded hill rises above the flat countryside. This is Gällabjer (or Jällabjär), jutting 50 metres out from its surroundings. The hill was originally one of the volcanoes that were active 100–150 million years ago. There is now little to be seen of these volcanoes in the landscape of Skåne.

Most of them have been weathered away, but you can still find the remains of the lava that solidified in the middle of the crater when the volcano became extinct. It formed the tough, resistant rock basalt. In the nature reserve, you can find hexagonal basalt pillars on the eastern side of the hill.

A Varied Landscape

The countryside around Gällabjer is varied with beech woodlands, alder carrs, pastures and juniper commons. One hundred years ago, Gällabjer was part of a large expanse of pasture, but today the gently-rounded hill is covered in beech trees.

Alder grows in the carrs at the foot of the hill. The basalt bedrock means that the ground is rich in nutrients. In spring the beech woodland at the top is filled with Yellow Anemones, Yellow Star-of-Bethlehem, Fumewort and Moschatel, while the pastures below are covered with White Anemones.

The Skåneleden Trail runs through the nature reserve, and camping is permitted just to the east of the car park, where you will find windbreaks and somewhere to build a fire.

Enefälad. Foto: Maria Sandell

Enefälad. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Nyheter

 • Vandring längs kusten i Bölsåkra-Tranekärr.

  Vandringstips i skånska naturreservat

  Det finns många vandringsleder i skånska naturreservat och nationalparker. När våren kommer är det många som vill ge sig ut på vandring i vår vackra natur. Här har vi samlat några tips för att det ska bli lättare för dig att hitta ut.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisad plats
 • tälta utanför anvisad plats
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, bergvägg, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,
 2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning annat än på anvisad plats längre tid än två dygn,
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 4. elda/grilla förutom med medhavd eller tillhandahållen ved eller kol annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet.
 5. cykla annat än på väg,
 6. rida/köra med häst,
 7. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 9. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar (av svårbestämda arter), under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.
 3. anordna tävling, träning, lägerverksamhet eller liknande arrangemang,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 148 hektar

Kommun: Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i nordväst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.010694, E 13.311306

Parkering i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.002611, E 13.328194

Hitta mig

Törnskata.

Illustration: Katarina Månsson


Törnskatan finns i buskrika hagmarker. Om man någon gång hittar insekter, små grodor, fågelungar eller rentav mindre gnagare som har spetsats på en buskes taggar så är det troligtvis törnskatan som har varit i farten. Det kanske ser makabert ut, men det är så törnskatan förvarar sin mat inför sämre dagar.

Mer information

Karta för utskrift över Jällabjär.

Karta för utskrift över Jällabjär.

KARTA - för utskrift Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 7 MB.

Information in English Pdf, 438.8 kB.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss