Dalby Norreskog

Naturreservatet Dalby Norreskog är granne med nationalparken Dalby Söderskog. Mellan de båda skogarna ligger betesmarken Dalby Hage som ingår i Norreskogsreservatet, även om hela området brukar kallas för just Dalby Hage. Historiskt sett är det ett sammanhängande markområde som betats i tusen år. En vandringsled passerar genom reservatet, från nationalparken i söder till Skryllegården längre norrut.

Granne med nationalparken Dalby Söderskog

Dalby Norreskog ligger direkt nordost om den mer kända nationalparken Dalby Söderskog Länk till annan webbplats.. I Dalby Norreskog ingår också den öppna hagmark som ligger mellan de båda skogarna. Både hagen och skogarna, kallas Dalby hage. Namnet kommer av att allt en gång var betesmark, om än med spridda, glest stående träd i det som numera är skog.

Magrare skog intill nationalparken

Marken i Dalby Norreskog är betydligt magrare och mindre näringsrik än i nationalparken. Det kan man se på de skillnader som finns i skogarnas flora. I Norreskog kan man tidigt på våren hitta blåsippan, som är fridlyst i Skåne. Lite senare blommar vitsippa, gullpudra, svalört och harsyra. Mellan den lummiga skogen i nationalparken och Norreskog ligger den vidsträckta hagen (betesmarken) som betas av hästar och kor.

Friluftsliv

Genom reservatet går en led som söderut leder till Dalby Söderskog nationalpark och norrut till Skryllegården. Ett tips är att kombinera Dalby Norreskog och Söderskog under en dagsvandring, det finns mycket att upptäcka och avstånden är relativt korta. Bord och bänk finns i området. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkeringsplats finns strax öster om reservatet samt vid nationalparken. Närmaste busshållplats är Dalby Söderskog.

Dalby Norreskog är ett av många naturreservat som ligger i Skrylleområdet som har stora friluftslivsmöjligheter med vandrings-, rid- och cykelleder, vindskydd och grillplatser. I Skrylle Länk till annan webbplats. finns även naturum Skrylle och Skryllegården med restaurang, samt den angränsande nationalparken Dalby Söderskog.

Öppen betesmark. Foto: Mona Persson

Öppen betesmark. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda annat än med friluftskök
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid
 • rida eller cykla utanför väg

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller naturföremål och kulturlämningar,
 2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00.00 - 05.00,
 4. elda annat än med friluftskök,
 5. rida/köra med häst annat än på väg,
 6. cykla annat än på väg,
 7. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 9. på ett störande och/eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,
 10. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,
 11. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 12. starta eller landa med luftfartyg, exempelvis drönare.

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
 13. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod1 som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 14. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 15. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen,
 16. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 74 hektar

Kommun: Lund

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i öster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.679000, E 13.343917

Parkering Dalby söderskog, även för bussar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.672306, E 13.330333

Hitta mig

Gullpudra.

Illustration: Katarina Månsson


Gullpudran förekommer sparsamt i Sverige, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Den kan vara svår att upptäcka eftersom den växer i sumpiga skogar eller alldeles intill bäckar och källor.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss