Södra Äspet

Stränderna och de böljande trädklädda sanddynerna inbjuder till både bad, vandring och ridning. I sanddynerna lever den märkvärdiga arten myrlejon eller myrlejonslända som den egentligen heter. Några vindpinade ålabodar finns kvar vid stranden. Små hus som minner om det förr så betydande ålfisket längs Skånes östkust. Södra Äspet är ett kommunalt naturreservat strax söder om Åhus.

Skånskt ålfiske och tallskog som skydd mot flygsand

Tallskogen längs stränderna planterades redan på 1800-talet för att förhindra sandflykt. Idag är tallarna gamla men hindrar fortfarande flygsand från att driva in och lägga sig på åker och betesmarker. Intill reservatet finns bebyggelse, både bostäder och fritidshus. Och närmast havet finns några ålabodar som vittnar om en lång tradition av ålfiske längs Skånes östkust. I ålabodarna, eller ålahodderna som de också kallades, förvarade ålfiskaren sina redskap och tog skydd för väder och vind. Hodderna har ett stort kulturhistoriskt värde längs ”ålakusten” som sträcker sig från Åhus och vidare ner till Stenshuvud Länk till annan webbplats..

Majestätiska tallar och bar solvarm sand

Bland de trädklädda sanddynerna i reservatet finns små bländvita dyner av bar sand. Två olika arter av det vi kallar myrlejon lever här. Den ena, fläckig myrlejonslända, gömmer sina fångstgropar i skydd av mossa och tallrötter. Den andra, liten myrlejonslända, håller till i den bara, solvarma sanden. I Södra Äspet lever många arter som är beroende av just de öppna, solbelysta sandblottorna i tallskogen. Inne bland tallarna gömmer sig också några juveler, den ovanliga, lila luktvädden och den sällsynt söta blomman ryl.

De äldsta tallarna i tallskogen är runt 150 år, en mogen ålder för en tall. Där trivs talltickan. En svamp som finns i stor mängd och som lever på just gamla träd. Trädsvampar som tallticka gör veden mjuk och tilltalande för många vedskalbaggar, som idag är ovanliga.

Friluftsliv

Södra Äspet lockar många besökare genom sina stigar och vandringsleder. Här finns dessutom en ridled för den som kommer till häst. På sommaren bjuder stränderna på sol och bad. Strax öster om naturreservatet ligger två kommunala badplatser och ett hundbad. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkeringsplatser finns både i det norra och i det södra delområdet. Du kan även komma hit med kollektivtrafik från Kristianstad/Åhus. Naturreservatets östra delar gränsar till Skåneleden SL6.

Tallarna trivs i de sandiga markerna. Foto: Josefin Persson

Tallarna trivs i de sandiga markerna. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha okopplad hund 1 mars till 20 augusti
  • gräva upp växter
  • elda annat än i iordningställda eldstäder eller i friluftskök
  • övernatta på parkeringsplatser och i fordon
  • rida utanför anvisad ridstig

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva upp växter

2. avsiktligt bryta sönder, insamla, bortföra eller elda död ved,

3. använda engångsgrill, elda eller grilla annat än med friluftskök eller i av
förvaltaren iordningställda eldstäder,

4. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel under tidsperioden 1 mars till 20 augusti, med undantag för jakt med hund eller för eftersök av skadat vilt,

5. övernatta i fordon eller på av förvaltaren iordningsställda parkeringsplatser,

6. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, naturföremål eller kulturlämningar,

7. rida på annat än vägar för motorfordonstrafik, utpekad ridstig eller av
förvaltaren särskilt anvisad plats,

8. Starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat
luftfartyg exempelvis drönare på en höjd understigande 120 meter över
medelhavsnivå.,

9. på ett störande och/eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning, musikinstrument eller liknande,

10. uppföra någon form av anläggning.

Vidare är det förbjudet att utan skriftligt tillstånd från naturvårdsförvaltaren på Kristianstad kommun:

11. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande
nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna,

12. samla in mossor, lavar eller vedsvampar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

13. anordna tävling, större friluftsaktiviteter, lägerverksamhet eller liknande former av organiserat friluftsliv,

14. placera tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än enstaka dagar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 63 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Kristianstads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering, Mästers väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.903194, E 14.277417

Parkering, Vantamansvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.898333, E 14.269750

Hitta mig

Sandnejlika.

Illustration: Nils Forshed


Sandnejlikan är en karaktärsart för den sydöstskånska sandstäppen. En miljö som kräver hög solinstrålning och att sand kontinuerligt blottläggs. Gärna genom bete och tramp. Sandnejlikan är en låg och tätt tuvad växt med stora vita blommor med fransade kronblad. Blommorna är väldoftande, särskilt nattetid. Blomningstiden är juni till september.

Kontakt

Pyret Ovesson
naturvårdsförvaltare

E-post pyret.ovesson@kristianstad.se

Telefon 044-13 28 39

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss