Lyngsjö äng

Lyngsjö äng är ett litet reservat vid Lyngsjöns norra strand. Sin ringa storlek till trots trivs en mängd olika växter på de betade fuktängarna längs med sjön. Framförallt lockar förekomsten av ovanliga orkidéer besökare till reservatet, men Lyngsjön bjuder även på ett rikt fågelliv.

Torrlagd sjöbotten

Lyngsjö äng utgörs av tidigare sjöbotten som torrlades efter en kraftig sänkning av Lyngsjön på 1800-talet. Genom sjösänkningen vanns mer åkermark och en ny fuktäng bildades på den gamla sjöbottnen. Än idag betas marken i reservatet vilket gynnar en rad växtarter.

Fuktäng med orkidéer

Gräs- och halvgräs dominerar i reservatet, men bland örterna finns karaktäristiska arter som majviva, slåtterblomma, småvänderot, tätört och mynta. Kännetecknande för kalkfuktängen är förekomsten av orkidéer och på Lyngsjö äng trivs rariteter som johannesnycklar, kärrknipprot och majnycklar.

Fågelliv

Lyngsjön hyser även ett rikt fågelliv och många vadare och andfåglar trivs här. Skäggdopping ses ofta dyka efter föda ute på sjön och brun kärrhök brukar häcka i vassruggarna.

Foto: Marie Björkander

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • plocka eller gräva upp växter
  • anordna publika tillställningar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud

- Förbud att uppgräva eller plocka inom ängen förekommande växtarter.

- Förbud att anordna publika tillställningar inom ängen.

Serviceinformation

  • Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1959

Storlek: 1 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering, södra delen av Lyngsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.930722, E 14.067833

Hitta mig


Över vassruggarna i strandkanten kan man få se den bruna kärrhöken sväva fram i jakt på byten. Den flyger ofta med vingarna uppåtriktade i V-formation.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.