Fjälkinge backe

Fjälkinge backe höjer sig ca 100 meter över den omgivande Kristianstadslätten. Från toppen har man en storslagen utsikt och lär en klar dag kunna se ända till Stenshuvud.

Skogsbevuxen höjd

På själva kullen växer tall men också en hel del bok, ek, fågelbär och annan lövskog. En vältrampad stig leder runt backen, i skogsbrynet ut mot de omgivande öppna markerna. På försommaren ackompanjeras vandringen av en ivrig fågelkör. Om man inte vill ta sig uppför den branta och steniga stigen till toppen, så får man ändå många vackra utsikter på sin väg runt.

Artrika betesmarker

Man kan också gå ut i de artrika betesmarkerna runt kullen. Längs södra delen av leden finns flera stängselövergångar. Här ute blommar backsippan rikligt på våren, för att senare avlösas av mandelblom, backtimjan och backnejlika.

Naturliga källor

Vid kullens kant rinner två naturliga kallkällor fram, en i skogens bryn i nordväst och den andra ute på den öppna betesmarken i söder. Den i söder används fortfarande för att ge betesdjuren vatten.

Fjälkinge backes geologi

Urbergskullen Fjälkinge backe är ett intressant exempel på hur processer från olika tidsepoker i jordens historia har satt sin prägel på dagens landskap. Fjälkinge backe är ett så kallat restberg av gnejsgranit som sticker upp ur den omgivande kritberggrunden. Berget fanns redan då havet trängde in över land för ca 100 miljoner år sedan och hela landskapet begravdes under ett tjockt täcke av kritavlagringar. Sedan dessa avlagringar har eroderats bort har Fjälkinge backe åter kommit i dagen liksom ett antal andra urbergskullar i omgivningen som t.ex. Kjugekull, Ivö klack Länk till annan webbplats. och Lilles backe.

Friluftsliv

Runt Fjälkinge backe går en omarkerad stig som är 1,5 km lång. På toppen finns ett utsiktstorn. Tornet är låst men nyckel går att låna via webbplatsen fjalkingebacke.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns även mer information om tornet. Parkering och rastplats finns vid infartsväg från väster. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

A hill surrounded by plains

Fjälkinge backe (Fjälkinge Hill) rises about 100 metres over the surrounding plains. From the top there is a magnificent view and on a clear day you can see all the way to Stenshuvud.

Scots pine trees grow on the hill itself, but there is also a great deal of beech, oak, cherry and other broad-leaved trees. There is a well-trodden path around the hill on the fringes of the woodland, out towards the open land. In early summer walks are accompanied by an energetic choir of birds. Even if you don't want to climb up the steep, rocky path to the top, you can still find plenty of fine views on your way round.

Blooming Pastures

You can also walk out into the species-rich pastures around the hill. Along the southern part of the path there are several places you can get over the fence. In spring, the pastures are filled with an abundance of flowering Pasque Flowers, which then make way for meadow saxifrage and maiden pink.

Two natural springs emerge from the edge of the hill, one on the fringes of the forest in the north-west and the other out in the open pasture to the south. The southern spring is still used to provide the grazing cattle with water.

Exciting Geology

Fjälkinge Backe is a hill of Archaean rock that has a very special history. The hill itself was created slowly several hundred million years ago. The continental plate on which Sweden lies was much further south at that time and the environment was warm and humid.

At Fjälkinge Backe the rock was resistant to the forces that slowly, but persistently turn hard rock into clay. A mountain of residue was formed that rose above the surrounding Archaean rock. Much later in the Cretaceous Period, about 100 million years ago, the sea covered Skåne and the mountain of residue was slowly compressed into the thick layer of limestone that still covers the surrounding plains. There are other hills in the vicinity that have the same history, e.g. Lilles Backe, Kjungekull and Vångaberget.

Utsikt över Kristianstadsslätten. Foto: Mona Persson

Utsikt över Kristianstadsslätten. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. plocka, uppgräva eller på annat sätt skada växter utan länsstyrelsens tillstånd,

2. samla insekter utan länsstyrelsens tillstånd,

3. färdas med motorfordon eller moped annat än på den väster ifrån kommande tillfartsleden till utsiktstornet,

4. parkera med motorfordon eller moped annat än på särskilt angiven parkeringsplats i slutet av vägen till utsiktstornet,

5. tälta, campa, uppställa husvagn eller att göra upp eld inom området,

6. skräpa ned med papper, plast, plåt, glas eller annat samt

7. medföra hund eller katt annat än i koppel.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1968

Storlek: 190 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.055583, E 14.276778

Hitta mig

Backnejlika. 

Illustration: Katarina Månsson


Backnejlika blommar från juni till augusti med lysande rosa-röda blommor. Den växer i de torra ängarna, särskilt i de soliga sluttningarna.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss