Herrevadskloster naturreservat

De vidsträckta betesmarkerna vid Herrevadskloster uppvisar ett omväxlande landskap med böljande beteshagar och gamla ekar. Växt- och djurlivet är rikt liksom spåren från äldre tider. Snapphanar, klostermunkar och dragoner har alla satt sina avtryck här. Paddlar du hit på Rönneå finns en fin rastplats med närhet till både Herrevadsklosters kultur och natur.

Klostret grundas

1144 anlände ett sällskap på 22 personer, däribland abboten Robert och 12 munkar, till området. Deras uppdrag var att bygga ett kloster här mellan stora vägen och Rönne å. Herrevadskloster blev ett mäktigt center för cistercienser-ordern fram till reformationen 1536. Därefter ägdes området med över 400 gårdar av bland annat Tycho Brahes morbror. Det var här på borggården som Tycho upptäckte en ny stjärna Stella Nova i Cassiopeias stjärnbild år 1572. Militären varit på Herrevad från 1800-talet fram tills 1996.

Betesmarker och grova träd

Naturreservatet Herrevadskloster utgörs till största delen av betesmarker. Bland de gamla, grova ekarna går hundratals kor och betar. I områdets norra del har en större alsumpskog vuxit upp på mark som en gång i tiden varit sjöbotten.

Trädjättar ger liv åt många

De största biologiska värdena ligger i de gamla, grova ekarna. Inom reservatet har man noggrant mätt upp 850 gamla träd som är noga dokumenterade med mått och GPS-punkter. Det är inte bara ekar som fått bli gamla vid Herrevadskloster utan även bokar, aspar och tallar. Många träd är över 200 år gamla och det är vid den åldern som träden bli riktigt intressanta för insekter, mossor och lavar.

Snappehaneeken

I den mest kända eken, Snapphaneeken, hängdes snapphanar under det Skånska kriget på 1670-talet. Först 300 år senare dog det praktfulla trädet. Ännu idag finns en kraftig stubbe kvar längs vägen mot Broröd.

Stora möjligheter till friluftsliv

Det finns många sätt att njuta av Herrevadsklosters natur. Du kan komma paddlande längs Rönne å och slå läger vid stranden i den västra delen av reservatet. Vid Nybodamm i sydost finns en rastplats och en motionsslinga med elljus (röd). I de centrala delarna finns två markerade rundslingor, en på 3 km (gul) och en på 5 km (blå, som tidigare var vit). Här finns även rastplats med eldstad. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. För dig som vill uppleva naturen från hästryggen finns en markerad ridled. Herrevadsklosters öppna, betade vidder inbjuder även till fritt vandrande. Tänk på att hund och betesdjur bör hållas åtskilda.

Our Stone and Bronze Age forefathers thought this was a good place to live and have left their remains here. In 1144 twelve French Cistercian monks built the impressive Herrevad Monastery. The monks worked the soil for 400 years and laid the foundations for the oak landscape we see today.

Over time, the monastery has changed owners but the grazing animals on the Herrevad estate have remained a constant feature.

Down towards the River Rönneå, there is a small remnant of the once much more extensive meadow. Agriculture has intensified and the old meadows have disappeared. Today you can enjoy the open oak pastures instead.

The old trees in the pastures are up towards 200 years old, and they are now becoming valuable for wood-living insects and fungi, lichens, birds and bats.

In the renowned Snapphaneeken (Danish Partisan Oak), Danish partisans were hanged during during the Skåne war in the 1670’s. The tree died 300 years later but the stump is still standing to this day.

Betesmark med gamla träd. Foto: Mona Persson

Betesmark med gamla träd. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • ställa upp husvagn/husbil
 • elda utanför anvisade områden
 • åka båt eller kanot i Nybodamm
 • gräva upp eller skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. framföra vattenfarkost i Nybodamm, ex kanot, båt eller modellfartyg,

3. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

4. tälta eller elda utanför anvisade områden,

5. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,

6. samla in ryggradslösa djur, tex skalbaggar eller mollusker,

7. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

8. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

9. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,

10. starta eller landa med luftfarkost eller flyga med modellflyg,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anordning annat än på av förvaltaren anvisade platser.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

12. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Slutligen är det förbjudet att utan förvaltarens godkännande:

13. ordna hubertusjakt, ridturer utanför anvisad ridled, hundträning och - tävling/prov, orientering, fisketävling, skolverksamhet (utanför Nybo skog) eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 587 hektar

Kommun: Klippan

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Nybodamm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.089194, E 13.248972

Parkering vid skjutbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.094639, E 13.245639

Parkering vid kanotrastplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.091694, E 13.216667

Hitta mig

Kungsfiskare.

Illustration: Katarina Månsson


Kungsfiskaren är av de mest färgstarka fåglarna vi har i Sverige. Den syns regelbundet i området. Trots fjäderdräktens starka färger kan det vara svårt att få syn på kungsfiskaren när den sitter still på en gren nära vattnet, men så fort den flyger blir den svår att missa.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss