Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fjällmossen: Viggarum

Uppe på Linderödsåsen ligger Sveriges sydligaste större mosse: Fjällmossen. Intill mossens sydöstra del finner man naturreservatet Fjällmossen: Viggarum. Reservatet omfattar ett varierat område som till största delen består av gran- och lövträdsdungar, naturbetesmark och ett antal laggkärr.

Betydande delar av reservatet har planterats igen med granskog, men i den norra delen är träden hänvisade till ”öar” omgivna av fuktiga myrmarker. På sina håll i reservatet finner man även rester av en gammal fäladsmark med inslag av enar. I dessa delar kan man hitta arter som granspira, granbräken och klockljung.

I reservatets kärrpartier växer bland annat ängsull, rödlånke och kabbleka. I Fjällmossen: Viggarum finns även tranbär. I trakten förekommer bland annat älg, kronhjort och rådjur.

Gammal fäladsmark. Foto: Länsstyrelsen

Gammal fäladsmark. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat satt skada fast naturföremål eller ytbildning

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- tälta, uppställa husvagn, campingbil eller motsvarande

- plocka eller gräva upp växter

- avsiktligt störa djurlivet t ex genom närgången fotografering av bo, lya, gryt eller motsvarande, klättra i boträd etc

- medföra ej kopplad hund

- rida

- göra upp eld

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande satt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

- utan Länsstyrelsens tillstånd anordna orientering.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 87 hektar

Kommun: Hörby

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.804083, E 13.888194

Hitta mig

Granspira.

Illustration: Katarina Månsson


Granspira är en lågväxt ört som bara blir ca 5-10 cm hög. Den blommar i maj-juni med ljust rosa blommor och fröna sprids med hjälp av myror. 

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss