Bosarps jär

I slättlandskapet utanför Eslöv reser sig Bosarps jär - en rullstensås som har bildats av inlandsisens smältvatten. Åsen är en så kallad getryggsås med smalt krön och branta sidor som idag täcks av ädellövskog. Vid vägen mot Hemmingsberga finns en liten parkering med rastplats och en trappa som tar dig upp på åsen. Uppe längs det 3 km långa åskrönet går en stig som bjuder på fin utsikt över omgivningarna.

Spår av istid

Bosarps jär är en cirka 3 km lång ås som reser sig över det omgivande slättlandskapet. Jären är en så kallad getryggsås, en slags rullstensås med smalt krön och branta sidor. Åsen bildades av inlandsisens smältvatten och täcks idag av frodig ädellövskog.

Stopp för fortsatt grustäkt

Naturreservatet bildades 1963 för att förhindra fortsatt grustäkt i området. Idag utgör åsen ett värdefullt ädellövskogsinslag på slätten utanför Eslöv. Åsen slingrar sig fram genom ett mestadels öppet jordbrukslandskap. Från det smala åskrönet, som är upp till 20 meter högt, kan man blicka ut över slättlandskapet nedanför.

Skogklädd ås

Bosarps jär är till allra största delen täckt av ädellövskog och domineras av ek och bok. I reservatets centrala och västra delar finns mindre områden med hagmarker som hyser en del grova träd. I fältskiktet finner man bland annat arter som blåsippa, svalört och gökärt.

Friluftsliv

Reservatet består av tre delar. Längst i öster på den mellersta delen, vid vägen mot Hemmingsberga, finns en parkering och rastplats. Härifrån kan du ta dig upp på åsen via en trappa. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Uppe på getryggsåsen. Foto: Mona Persson

Uppe på getryggsåsen. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • tälta
  • skräpa ner
  • skada vegetation

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande förbud:

Skadegörelse å mark eller vegetation liksom nedskräpning inom området får icke ske. Ej heller får camping äga rum därstädes.

Inom området får motorfordon framföras endast å särskilt anlagda vägar och parkeringsplatser, dock med undantag för transporter, som äger rum i samband med områdets behöriga brukande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 21 hektar

Kommun: Eslöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.887326, E 13.340330

Hitta mig

Gökärt

Illustration: Katarina Månsson


Gökärten blommar på våren när göken kommer. Blommorna är först rosa men övergår senare i blålila. Båda färgerna kan finnas på samma planta. Färgen ändras med blommans pH (surhetsgrad), vilket ändras med pollinering och ålder. Gökärten är en klassisk ängs- och hagmarksväxt, vanlig i ogödslade naturbetesmarker.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan   Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss