Borstbäcken

Borstbäcken rinner fram genom en djup ravin som kantas av lövskog. Området är rikt på svamp och bäcken myllrar av liv, men det kan vara besvärligt att att ta sig fram. Ett alternativ är att gå runt hela reservatet, en cirka åtta kilometer lång vandring på omarkerad stig och väg.

Småkryp och fisk

Borstbäckens starkt strömmande vatten myllrar av liv. I bäcken simmar skalbaggar och fiskar som öring, storspigg, småspigg och elritsa. Snäckor och mängder av bäck- och dagsländelarver kryper på den steniga botten. Många av bäckens invånare är sällsynta och beroende av rent och klart vatten för sin överlevnad.

Lövskogsklädd ravin

Den högresta bokskogen med inslag av ek, ask och alm, är en artrik miljö. Starkt doftande mattor av ramslök breder ut sig om våren. I ravinen växer också den sällsynta lundvivan, troligtvis införd i landet av Övedsklosters munkar. På högstubbar och liggande trädstammar lever en mångfald av lavar, mossor och skalbaggar. I naturreservatet har ett 50-tal ovanliga svampar hittats, vilket gör Borstbäcken till en av Skånes mest artrika svamplokaler. Sällsyntheterna har fantasieggande namn som slöjröksvamp, pelargonriska och blå lökspindling.

Slaget vid Borst

År 1644 var Borstbäcken skådeplats för ett blodigt slag enligt muntliga berättelser. Striden stod mellan ett otränat bondeuppbåd från Färs härad (som då tillhörde Danmark) och ett välutrustat svenskt kavalleri. Efter en ojämn kamp stod svenskarna till slut som segrare.

Friluftsliv

Bäcken och den frodiga grönskan gör det svårt att ta sig fram i reservatet som saknar leder. Spännande för den äventyrlige, men det går även att gå runt hela reservatet på en 8 km lång vandring. Det finns en gammal järnvägsbro i den södra delen av reservatet som tar dig över till andra sidan bäcken. Stigar och vägar finns på båda sidor om detta långsträckta reservat. De är utritade på informationsskylt Pdf, 871.5 kB, öppnas i nytt fönster. och kartfolder Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Borstbäcken. Foto: Mona Persson

Borstbäcken. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Bortsbäcken som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • framföra motordrivet fordon
  • skada djurlivet
  • samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar utan tillstånd

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. framföra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatser samt på vägar till och från dessa parkeringsplatser,

3. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

4. utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd samla in mossor, lavar, eller vedlevande svampar.

5. fånga eller samla in insekter eller andra djur, eller på annat sätt skada djurlivet,

6. medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 43 hektar

Kommun: Eslöv, Hörby, Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.703083, E 13.585028

Hitta mig

Ramslök.

Illustration: Katarina Månsson


Ramslök växer i stora bestånd på den kalk- och mullrika jorden i lövskog och lundar under maj-juni. Den har en stark lökdoft, särskilt när bladen börjat vissna. Ramslök är den enda av de vilda svenska lökväxterna (Allium) som har vita blommor och breda platta blad.

Mer information

Bild på liten karta över Borstbäcken.

Karta för utskrift över Borstbäcken.

KARTA - för utskrift Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsskylt Pdf, 871.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss