Naturreservat

I Skåne finns närmare 350 naturreservat. Skåne har en varierande natur och stor artrikedom som många av reservaten visar på.