Rävninge

Rävninge ligger i det småbrutna, kuperade landskapet söder om Hästveda. Byn omges av öppen odlings- och betesmark. System av stengärdsgårdar framhäver det småskaliga ägomönstret och ger området en ålderdomlig prägel. Fornlämningar, två högar och en stensättning, i områdets norra del vittnar om en åkerbrukskultur i trakten under förhistorisk tid. Rävninge by har en långsmal form med gårdarna samlade nära landsvägen. Den trelängade gårdsformen överväger. Merparten av längorna i representativa för bygdens äldre byggnadsskick med brädfodrade längor, där boningshusen ofta är ljusmålade och ekonomilängorna rödfärgade. Figursågade detaljer, typiska för tiden kring sekelskiftet, pryder en del av byggnaderna.

Motiv för bevarande

Området speglar ett kulturlandskap med lång bebyggelsekontinuitet. Det var framför allt under 1800-talet som landskapet fick sin nuvarande utformning. Byggnadernas inbördes placering och den småskaliga ägostrukturen, det ålderdomliga byggandsskicket är liksom stengärdesgårdarna av betydelse för miljön.

Kontakt

Serviceinformation

Hitta hit

Rävninge ligger söder om Hästveda och nordost om Hässleholm längs väg 23.

Se området i webbgis: